sâmbătă, 16 ianuarie 2021

 Ce măsuri ia Casa de Sănătate pentru diminuarea riscului îmbolnăvirii buzoienilor cu coronavirus

În vederea prevenirii răspândirii infecţiilor cu COVID – 19, conducerea Casei de Asigurări de Sănătate Buzău, propune asiguraţilor, furnizorilor de servicii medicale şi angajatorilor persoane juridice, să ţină cont de mai multe măsuri preventive. Conducerea Casei de Asigurări de Sănătate recomandă buzoienilor să  intre în incinta CAS Buzău numai dacă prezenţa este strict necesară. „Accesul se va face cu o dezinfectare a mâinilor înainte de intrare şi respectiv după ce părăsesc instituţia, iar rămânerea în incinta instituţiei să fie doar pentru perioadă strict necesară;”. Pentru situaţiile în care prezenţa buzoienilor la Casa de Asigurări de Sănătate este absolut necesară în vederea rezolvării unor situaţii devenite necesare, cu referire la actualizarea categoriilor de asigurat/emiterea adeverinţelor de asigurat, „se propune transmiterea documentelor utilizându-se poşta electronică / corespondenţa poştală, astfel:  la adresa de e-mail: [email protected]; la adresa de corespondenta: Buzău, str. Crizantemelor nr. 18, Jud. Buzău;” Informaţii se mai pot obţine şi la numerele de telefon: 0238717834 si 0800800989;

„ Pentru depunerea certificatelor de concediu medical, a centralizatoarelor, respectiv a cererilor de restituire indemnizaţii de concediu medical, se va utiliza de către agenţii economici numai corespondenţa poştală, la adresa instituţiei mai sus menţionată; În vederea actualizării dosarului depus de agenţii economici privind recuperarea indemnizaţiilor de concediu medical, urmare primirii unor notificări de refuz la plată, documentele solicitate în notificare (exemplu adeverinţa stagiu de cotizare, cont bancar) vor fi transmise prin corespondenţă poştală sau la adresa de e-mail: [email protected] Modificările impuse pe certificatele de concediu medical şi solicitate prin notificarea transmisă persoanelor juridice, se va opera pe exemplarul de certificat de concediu medical aflat la agentul economic şi se va transmite CAS Buzău prin corespondenţă poştală;”, mai transmite conducerea CJAS Buzău.

Pentru situaţia în care buzoinii nu au posibilitatea să transmită ori să primească informaţiile electronic „în vederea asigurării accesului liber la pachetul  de servicii medicale de bază, furnizorii de servicii medicale acordă persoanelor asigurate servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale pe baza documentelor justificative aferente fiecărei categorii de asigurat ( de exemplu: adeverinţa de salariat, adeverinţa de elev/student, cupon de pensie, adeverinţa de beneficiar al legii nr. 416/ 2001 privind ajutorul social, etc); Cererile însoţite de documentele necesare obţinerii de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, se transmit Casei de Asigurări de Sănătate prin corespondenţa poştală, respectiv documentele: actul de identitate (în copie), codul numeric personal – CNP/cod unic de asigurare, prescripţia medicală pentru dispozitivul medical, şi certificatul de încadrare în grad şi tip de handicap pentru echipamentele pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă, după caz, dovada calităţii de asigurat (copie cupon de pensie/adeverinţa de salariat). Pentru copiii în vârstă de până la 14 ani se ataşează prescripţia medicală pentru dispozitivul medical recomandat, cu specificarea domiciliului copilului, şi certificatul de naştere (în copie), codul numeric personal – CNP/cod unic de asigurare. Deciziile emise de CAS Buzău, de aprobare pentru procurarea/închirierea dispozitivului medical se comunica asiguraţilor beneficiari prin poştă”, se mai arată în comunicatul CJAS Buzău.

 

1 COMENTARIU

  1. Numai la Inspectoratul Scolar activitatea se desfasoara in continuare ca si pana acum. Fara niciun anunt oficial, fara masuri de preventie si igienizare, fara reducerea traficului de persoane. Se pare ca scolile iau mai in serios lucrurile.

Comments are closed.

loading...
error: Content is protected !!