ActualitateCultură

Ce fac creștinii în ziua Botezului Domnului

Pe 6 ianuarie, creștinii sărbătoresc  „Boboteaza“ sau Botezul lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Este o sărbătoare despre „botez”, pe care îl asociem cu spălarea, curăţirea și iertarea, pentru că însuși Fiul lui Dumnezeu s-a botezat pentru ca noi, oamenii, să putem intra în împărăţia lui Dumnezeu: „De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu“ ( Ioan 3,5).

Evanghelistul Matei relatează că Iisus a venit din Galileea la râul Iordan, unde boteza Ioan Botezătorul, căruia i-a cerut să fie şi botezat, chiar dacă El nu avea nicio vină, păcat sau slăbiciune. „Cine dintre voi Mă vădeşte de păcat?“, spune chiar Mântuitorul Hristos (Ioan 8, 46).

Subiectul principal în ritualul Bobotezei este descoperirea Sfintei Treimi – arătarea lui Dumnezeu întreit în Persoane, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt -,  pentru că Fiul lui Dumnezeu este botezat în Iordan de către Ioan, Sfântul Duh se coboară asupra lui Iisus în chip de porumbel, iar Tatăl din cer îl declară ca fiind Fiul Său. Un glas ceresc s-a auzit cu putere: „Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit“ (Matei 3,17).

De atunci,  în această zi, preoții se roagă pentru ca apa să se sfinţească cu puterea, cu lucrarea şi cu pogorârea Sfântului Duh, pentru ca să se pogoare peste ea lucrarea cea curăţitoare a Treimii celei mai presus de fire, pentru ca să fie tămăduitoare sufletelor şi trupurilor şi izgonitoare a toată puterea cea potrivnică şi pentru ca prin gustarea şi stropirea cu apa sfinţită să  trimită Dumnezeu oamenilor binecuvântarea Sa, care spală întinăciunea patimilor.

De aceea, în această zi, oamenii merg la slujbă și apoi iau acasă apa sfințită ca să fie casa lor sub oblăduirea lui Dumnezeu. În casa sfinţită omul este ocrotit în faţa relelor.

Tradiții de Bobotează

Sărbătoarea Bobotezei se asociază cu practicarea unor ritualuri care diferă  de la o zonă geografică la alta.

Cu apă sfinţită se stropesc şi animalele din gospodărie – oile, porcii şi boii -, animale binecuvântate de Dumnezeu.

După liturghie, preotul, însoţit de credincioşii, merg în procesiune pe malul apelor, iar spre seară, vânătorii şi pădurarii trag cu puşca peste oglinda apei, pentru alungarea duhurile rele, care se spune că sunt cuibărite în apă. Râurile, fluviile şi lacurile sunt purificate acum şi, de aceea, femeile nu au voie să spele rufe în apele curgătoare vreme de opt zile, iar aceste ape rămân sfinţite trei-şase săptămâni.

În ziua de Bobotează, tradiția creștină spune că este bine să dai de pomană pentru sufletele celor adormiți, dar și ca act de milostenie pentru ajutorarea celor vii. Piftia, grâul fiert și vinul roșu nu trebuie să lipsească de pe masa creștinilor în data de 6 ianuarie, este bine să fie date de pomană, pe lângă alte alimente pe care credincioșii consideră de cuviință să le împartă în această zi. Pomana trebuie să aibă, în esență, un caracter de rugăciune către Dumnezeu și de pioasă cinstire a memoriei decedaților, să nu fie prilej de trufie pentru urmași.

 

Articole similare