marți, 24 noiembrie 2020

Ce bolnavi beneficiază de noile reglementări privind accesul la servicii medicale și concedii de odihnă

Casa Națională de Asi­gu­rări de Sănătate (CNAS) a anunțat noi măsuri privind accesul la servicii medicale și acordarea concediilor de boală, aprobate printr-o ordonanță de urgență aprobată de Executiv. Ordonanța modifică și completează Le­gea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, pentru abrogarea unor prevederi legale, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății. „Actul normativ adoptat astăzi de Guvern conține o serie de măsuri care asigură respectarea drepturilor pacientului și accesul la servicii medicale necesare în condițiile utilizării eficiente a fondurilor alocate în acest scop”, transmite CNAS, într-un comunicat.

Program pentru persoanele cu autism

Se aprobă astfel implementarea unui subprogram dedicat persoanelor cu tulburări din spectrul autist (TSA) în cadrul Programului național de sănătate mintală, care va asigura accesul pacienților care suferă de această afecțiune la serviciile conexe necesare, recomandate de medici specialiști: servicii de logopedie, consiliere psihologică, kinetoterapie. Măsura are ca scop îmbunătățirea stării de sănătate și a calității vieții copiilor cu astfel de afecțiuni.

Decont pentru intervenție chirurgicală la sân

De asemenea, în cazul pacientelor care au suferit intervenții chirurgicale oncologice la sân, CNAS va deconta intervenția chirurgicală de simetrizare a glandei mamare. Până acum, pacientele cu afecțiuni oncologice la sân care necesitau mastectomie beneficiau de reconstrucție mamară, la recomandarea specialistului, fără intervenția chirurgicală de simetrizare a glandei mamare sănătoase cu glanda mamară reconstruită. Noua măsură „va avea un impact pozitiv asupra calității vieții și a reinserției sociale a femeilor care necesită acest tip de intervenție, care până acum se realiza doar contra cost”, subliniază CNAS. Actul normativ aprobat reia și demersul normativ pentru punerea în aplicare a unei decizii a Curții Constituționale  referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei „precum și daune sănătății propriei persoane” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănă­tății, astfel că „nu vor mai exista situații în care părinții să fie obligați la plata contravalorii serviciilor medicale de care au beneficiat copiii acestora, ca urmare a unor accidente generate de acești copii”. 

Se elimină obligația prezentării lunare la medicul expert pentru bolnavii SIDA

Ordonanța cuprinde și măsuri referitoare la modul de acordare a certificatelor de concediu medical. Astfel, persoanele asigurate într-un stat membru al Uniunii Europene care devin asigurate pe teritoriul României au dreptul și vor beneficia, la nevoie, de concediu medical din primele zile de asigurare, în condițiile îndeplinirii stagiului minim de cotizare, respectându-se astfel regulamentele europene în domeniu. Actul normativ „elimină obligația prezentării lunare la medicul expert, în cazul bolnavilor diagnosticați cu SIDA și neoplazii, pentru prelungirea până la un an si 6 luni a certificatului de concediu medical”. Aceste categorii de pacienți au beneficiat de această reglementare până la data de 9 iulie 2020, în baza OUG nr.25/2020.

Concediu și indemnizație fără stagiu de cotizare pentru bolnavii de tuberculoză

Actul normativ stabilește că „persoanele diagnosticate cu tuberculoză au dreptul la concediu și indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, fără condiții de stagiu de cotizare, pe toată perioada de tratament, până la vindecare”, în concordanță cu dispozițiile Legii nr.302/2018.   De asemenea, pentru perso­nalul militar în activitate, polițiștii și polițiștii de penitenciare, se majorează durata maximă a concediilor medicale, pentru a evita majorarea deficitului de personal în ministerele și instituțiile din sectorul de apărare, ordine publică și securitate națională, mai stabilește ordonanța aprobată de guvern. Astfel, în cazul acestor categorii profesio­nale, în situații temeinic motivate de posibilitatea recuperării medicale, concediul medical se poate prelungi de către medicul specialist până la 183 de zile, iar  comisiile de expertiză medico-militară pot propune  acordarea unor concedii medicale de până la 550 de zile, prevede actul normativ.

loading...
error: Content is protected !!