În cadrul unei ședințe extraordinare, Consiliul Județean Buzău repartizează, marți, 21 ianuarie pe comune, orașe și municipii suma de 27.316.000 lei din fondul constituit la dispoziția instituției. Fondurile sunt oferite pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.

,,În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, în anul 2020, prin derogare de la prevederile art. 32 și 33 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modi­ficările și completările ulterioare, din impozitul pe venit, se constituie un fond la dispoziția consiliului județean în sumă de 27.316 mii lei, sumă cores­punzătoare cotei 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa în anul 2020, care se repartizează integral în anul 2020 comunelor, orașelor și municipiilor din județ, prin hotărârea consiliului județean, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe care unită­țile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii și din sume defalcate din taxa pe ­va­loarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. Repartizarea sumelor pe localități din fondul constituit la dispoziția consiliului județean în suma de 27.316 mii lei are la bază solicitările acestora, formulate la adresa 179/2020, transmisă de Consiliul Județean Buzău în data de 07.01.2020. Referitor la repartizarea sumelor pe localități în data de 17.01.2020 a avut loc întâlnirea cu primarii din județ, unde majoritatea celor prezenți au fost de acord cu sumele propuse. Sumele estimate pe anii 2021-2023 din cota de 20% din cotele defalcate din impozitul pe venit și din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, se repartizează unităților administrativ teritoriale din județ, conform comunicării Administrației Județene a Finanțelor Publice Buzău prin adresa nr. 1658/2020, cu respectarea prevede­rilor art. 32 și 33 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modi­ficările și completările ulterioare”, se precizează în referatul la proiectul de hotărâre.

Sumele alocate comunelor din județ din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare pe anul 2020 totalizează 23.475.000 lei, fiecare unitate administrativ-teriorială primind între 240.000 lei (Vadu Pașii) și 320.000 lei (Săgeata). 285.000 lei este suma alocată către majoritatea comunelor. Orașele Nehoiu și Pogoanele primesc câte 400.000 lei, iar Pătârlagele 441.000 lei. Municipiile Buzău și Rm. Sărat primesc câte 1.300.000 lei.

20,85 milioane lei pentru drumurile județene

Tot în ședința extraordinară de azi se repartizează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene în anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023.

,,În conformitate cu prevederile art. 4 lit. „c” din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 prin anexa nr. 6 la lege, din taxa pe valoarea adăugată s-a alocat județului Buzău pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale suma de 20.857.000 lei pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023. Avându-se în vedere starea drumurilor județene și a contractelor de întreținere și reparații a drumurilor județene, contractate în vederea păstrării drumurilor la un nivel de viabilitate ridicat pe tot parcursul anului și pentru a menține o stare tehnică corespunzătoare traficului în condiții de siguranță, în anul 2020 suma de 20.857.000 lei se repartizează bugetului propriu al județului Buzău. Potrivit dispozițiilor referitoare la bugetele locale pe anul 2020 art. 4 lit. „c” din Le­gea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, repartizarea sumelor pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile se face prin hotărâre a consiliului județean”, se precizează în referatul la proiectul de hotărâre.

Estimările pe următorii trei ani sunt: 2021: suma de 10.429.000 lei, – 2022: suma de 10.429.000 lei, 2023: suma de 10.429.000 lei.

DISTRIBUIȚI
loading...