Administrație

Ce așteptări au buzoienii de la administrațiile locale din județ

415 buzoieni au dat curs invitației Fundației Comunitare Buzău de a răspunde online unui chestionar în care trebuiau să evalueze importanța a nouă prio­rități identificate de această organizație neguvernamentală în urma unei consultări publice. Sondajul a fost efectuat în perioada 1 august – 1 octombrie și, în baza răspunsurilor oferite de buzoieni, a rezultat că aceștia sunt preocupați în primul rând de creșterea calității spațiului verde, colectarea și managementul deșeurilor și amenajarea de noi spații verzi, dezvoltarea de strategii în turism și management de destinație și creșterea implicării cetățenești, după cum informează un comunicat al Fundației Comunitare Buzău. Prin urmare, administrațiile locale ar trebui să direcționeze investițiile, reglementările și politicile publice până în 2024 către domeniile care includ prioritățile pe care cei care au participat la consultare le consideră cele mai importante pentru comunitățile lor.

Cei care au răspuns consultării efectuate de Fundația Comunitară Buzău au indicat două priorități majore, complementare, care se referă la protecția mediului. Astfel, 72 la sută dintre respondenți au prioritizat categoria „Crește­rea calității spațiului verde și amenajarea de noi spații verzi” ca fiind cea mai importantă pentru ei. De asemenea, „Colectarea și managementul deșeurilor” a fost indicată de 70 la sută dintre respondenți ca fiind foarte importantă, aspect care trebuie îmbunătățit prin investiții și acțiuni concrete, imediate, de către primării. Prioritățile menționate mai sus sunt urmate, în ordine, de: „Dezvoltarea de strategii în tu­rism și management de destinație” (59 la sută); „Creșterea implicării cetă­țenești” (58 la sută); „Dezvoltarea infrastructurii pentru transportul verde” (58 la sută).

Primăriile mai au de lucru pentru a-i mulțumi pe buzoieni. Cel puțin așa rezultă din interpretarea rezultatelor obținute în urma sondajului din care a reieșit că gradul de satisfacție privind modul în care primăriile județului Buzău tratează cele nouă priorități este foarte scăzut. „Media satisfacției este de 2.6 dintr-un total posibil de 5,  în timp ce unele priorități au o medie sub nota 2. Un procent de 52 la sută dintre respondenți se declară deloc mulțumiți și foarte puțin mulțumiți de modul în care Primăriile tratează Pro­iectele de bugetare participativă la nivel local, în timp ce doar 20 la sută se declară mulțumiți sau foarte mul­țumiți. În topul priorităților unde respondenții sunt foarte nemul­țumiți de activitatea Primăriilor se regăsesc și Creșterea implicării cetățenești (56%) sau Dezvoltarea de strategii în turism și management de destinație (51%)”, spun reprezentanții Fundației Comunitare.

Ce reiese din comparația dintre importanța priorităților versus satisfacția legată de modul în care administrațiile locale tratează cele nouă priorități ne spun tot reprezentanții Fundației Comunitare Bu­zău, care au realizat câteva exemple de direcții de acțiune care ar putea fi uti­le administrațiilor buzoiene. „Primăriile trebuie să accelereze investițiile, planurile de acțiune, strategiile și reglementările necesare pe proiecte din sfera priorităților subliniate. Investițiile trebuie fundamentate pe nevoile și cerințele cetățenilor; Pri­măriile Județului Buzău trebuie să-și îmbună­tă­țească semnificativ capa­citatea de a livra servicii publice de calitate: nivelul scăzut de satisfacție se menține pentru toate cele nouă priorități; Actualele administrații trebuie să își extindă consultările pu­blice cu cetățenii și grupurile civice din județ, să-i includă pe aceștia în procesele de decizie la nivel local; Primăriile au capacitatea de a derula sondaje repre­zentative la nivelul cetă­țenilor, de a include toate aceste priorități în strategia de dezvoltare și poate utiliza aceste răspunsuri pentru a fundamenta investițiile la nivel local”, transmit re­prezentanții Fundației Comunitare Buzău.

Cum s-au stabilit  prioritățile pe care  trebuie să le aibă în vedere administrațiile locale

Consultarea Fundației Comunitare Buzău s-a desfășurat ca proiect pilot în județul Buzău și a vizat și alte patru comunități locale, anume Sector 1 București, Timișoara, Râm­nicu-Vâlcea și Reșița. Clasamentul celor mai importante direcții de investiții conform nevoilor imediate ale cetățenilor a fost realizat în urma unui sondaj distribuit online în care respondenții au fost invitați să evalueze importanța a nouă priorități preselectate și să-și exprime gradul de satisfacție privind modul în care primăriile din județul Buzău tratează aceste direcții de acțiune. Cele nouă priorități au fost propuse în urma unor focus grupuri desfășurate împreună cu grupurile civice din județul Buzău.

„Au răspuns întrebă­rilor noastre 415  persoane care locuiesc sau lucrează în județul Buzău. Rezultatele acestui sondaj nu sunt reprezentative la nivelul populației județului, însă opinia acestui grup de cetățeni este foarte relevantă având în vedere că reprezintă populația activă a comunității și indică un trend privind nevoile urgente de rezolvat la nivel județean. Majoritatea celor care au răspuns sunt persoane cu vârste între 25 și 44 de ani (44 la sută) și 15-24 de ani (33 la sută), din totalul respondenților 52 la sută au un nivel de educație ridicat, iar 62 la sută dintre respondenți provin din mediul urban. Cele nouă nouă priorități votate au fost: <Dezvoltarea infrastructurii pentru transportul verde>, <Colectarea și managementul deșeurilor>, <Creș­terea calității spațiului verde și amenajarea de noi spații verzi>, <Program de promovare a sportului>, <Program de suport pentru instituțiile din domeniul cultural>, <Sprijiniți școlile profesionale>, <Dezvoltarea de strategii în turism și management de destinație>, <Creșterea implicării cetățenești> și <Proiecte de bugetare participativă la nivel județean și local>”, spun analiștii rezultatelor sondajului.

Fundația Comunitară își asumă ca, în urma acestor rezultate, să inițieze un program de formare / implicare a cetățenilor activi în decizii cheie ale autorităților publice locale și să inițiem împreună o campanie de suport și promovare a programelor de investiții și de îmbunătățire a serviciilor publice în funcție de nevoile și prio­ritățile cetățenilor.

Acest demers a fost parte a proiectului „Activism civic în practică – sprijin pentru cetățenii activi în susținerea unor servicii publice eficiente și transparente la nivel local”, derulat de Centrul Român de Politici Europene, în parteneriat cu Fundația Comunitară Buzău, Fundația Comunitară Vâlcea, Fundația Comunitară Banatul Montan și Fundația Comunitară Timișoara, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund – România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile „Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”.

 

Articole similare