duminică, 28 februarie 2021

Ce amenzi a dat Garda de Mediu societății din zona industrială unde a avut loc incendiul de materiale reciclabile

La două zile după producerea incendiului din zona industrială, la S.C. ROMRECYCLING S.R.L.,  o echipă de comisari din cadrul GNM-CJ Buzău a efectuat acolo o inspecție neplanificată, în vederea verificării respectării legislației de mediu în vigoare inclusiv a modului de depozitare a deșeurilor, cât și a cantitătilor de deșeuri afectate de incendiu și impunerea de măsuri, conform prevederilor legale. Reprezentanții Gărzii de Mediu știau deja din ziua în care s-a produs evenimentul –  pentru că au fost la fața locului pentru a stabili primele repere în ceea ce privește gravitatea situației -,  că incendiul a avut loc pe platforma betonată ce aparține S.C. ROMRECYCLING S.R.L. în zona de stocare a carcaselor de frigidere – deșeuri tehnologice nepericuloase, ce aparțin S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A.. Ei au constatat că pe acest amplasament se aflau depozitate de către S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A., conform contractului de depozit încheiat între cele două societăți, cca. 350 tone, fiind afectate de incendiu în proporție de 95%.La momentul producerii incendiului societatea S.C. ROMRECYCLING S.R.L. deținea autorizația de mediu  valabilă, pentru activitățile de colectare a deșeurilor nepericuloase – CAEN 3811, colectare a deșeurilor periculoase – CAEN  3812  și comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor – CAEN 4677.

Echipa de comisari din cadrul GNM a luat la cunoștință, pe baza procesului verbal de intervenție  al ISU Buzău, încheiat în urma stingerii incendiului, ca sursă probabilă de aprindere ”scântei mecanice” și că nu au fost afectate alte construcții, nu au fost puse în pericol vieți omenești.

 Ce a stabilit Garda de Mediu Buzău

Pe baza măsurătorilor efectuate după producerea incendiului, „G.N.M. C.J. Buzău a solicitat A.P.M. Buzău  monitorizarea valorilor indicatorilor de calitate a aerului,  urmare a incendiului produs, iar A.P.M. Buzău a informat în scris G.N.M.-C.J. Buzău, în data de 21.01.2021, că, la stația automată de monitorizare a calității aerului  de tip fond urban BZ-1, având o raza reprezentativă de până la 5 km și care este amplasată în municipiul Buzău, pe str. Sfântul Sava, nu s-au constatat depășiri ale indicatorilor monitorizați de calitate a aerului, valorile neavând fluctuații deosebite. Au fost efectuate determinări în data de 19.01.2021 și de către analizatorul mobil din cadrul A.P.M.  Prahova, la indicatorii de calitate ai aerului specifici incendiilor: monoxid de carbon, amoniu, benzen, formaldehidă, metanol în imediata apropiere a zonei în care s-a produs incendiul, pe șoseaua Pogonele, nr. 12, mun. Buzău, precum și în zona locuită din apropiere, strada Industriei și pe strada Panait Moșoiu nr. 71, mun. Buzău. Conform informării întocmită de A.P.M. Buzău, cât și a buletinelor de analiză anexate informării și transmise către G.N.M. C.J. Buzău, a reieșit faptul că valoarea înregistrată la indicatorul monoxid de carbon, în punctul din imediata apropiere a locului în care s-a produs incendiul, depășește cu puțin concentrația maximă admisibilă (s-a înregistrat valoarea de 6,347 mg/mc față de concentrația maximă admisibilă de 6,000 mg/ mc). Concentrațiile celorlalți indicatori monitorizați s-au situat mult sub valorile admisibile (conform raport de încercare din data de 20.01.2021 întocmit de A.P.M. Prahova)”, spun reprezentanții Gărzii.

Concluziile pe care le-au tras membrii echipei de comisari,  în urma controlului  desfășurat pe amplasament cât și din studierea documentelor supuse pentru analiză,  sunt că „S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. a desfășurat pe amplasamentul S.C. ROMRECYCLING S.A.  (din municipiul Buzău, șoseaua Pogonele, tarlaua 40, parcela 715, DJ 230D) o activitate cu un echipament specific privind tocarea deșeurilor nepericuloase, închiriat de la o altă societate, fară să solicite și să obțină acte de reglementare de la A.P.M. Buzău, încalcând dispozitiile  OUG nr. 195 /2005 privind protecția mediului și a fost sancționată contravențional conform preverilor legislației de mediu în vigoare, cu amendă în valoare de 60.000 lei”

De asemenea, S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. a mai fost sancționată cu amendă în valoare de 15.000 lei și pentru faptul că în urma incendiului au fost inregistrate depașiri ale limitelor de emisie, fiind încalcate prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

S.C. ROMRECYCLING S.R.L.  a fost sancționată contravențional cu amendă de 100.000 lei, conform OUG 195/2005 privind protecția mediului, pentru nerespectarea condițiilor din autorizația de mediu”.

Ce măsuri trebuie să ia firma S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A.

Comisarii Gărzii de Mediu au stabilit în urma controlului și unele măsuri pe care trebuie să le ia societatea. Reprezentanții Gărzii de Mediu transmit că „ s-a interzis desfașurarea activității de tocare a deșeurilor de componente a DEEE-urilor fără deținerea actelor de reglementare, începând cu data controlului, pe amplasamentul verificat. De asemenea, S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. trebuie să predea  deșeurile  afectate de incendiu spre valorificare/eliminare unor agenți economici autorizați , completându-se totodată formulare de transport încarcare/descărcare deșeuri periculoase/nepericuloase, conform HG nr.1061/2008 și  salubrizarea curții interioare a societății, în vederea stabilirii cu exactitate a cantităților de deșeuri afectate de incendiu și comunicarea acestora la G.N.M. C.J. Buzău”.

În continuare, Garda de Mediu spune că societățile vor fi monitorizate în continuare de către cele doua instituții de mediu, de pe raza județului Buzău.

loading...
error: Content is protected !!