Administrație

Câte petiții au adresat buzoienii Consiliului Județean în prima jumătate a anului

Consiliul Județean a publicat raportul semestrial privind soluționarea petițiilor în perioada ianuarie-iunie 2023, din care reiese că, în total, instituției i-au fost adresate 83 de petiții. 65 dintre acestea au ținut de competența Consiliului Județean, 12 au fost înaintate spre soluționare altor autorități și instituții publice competente, iar șase petiții au fost clasate. În ceea ce privește principalele probleme ridicate, acestea au avut ca subiect cereri privind asfaltarea sau repararea drumurilor județene, sesizări privind nereguli în aplicarea Legii fondului funciar, condițiile necorespunzătoare din mijloacele de transport public de călători, nerespectarea orarului sau a traseului stabilit, probleme de ordin social sau alte sesizări privind sistemul de sănătate.

Conducerea Consiliului Județean Buzău a acordat audiențe unui număr de 131 persoane fizice sau reprezentanți ai persoanelor juridice, iar președintele Petre Emanoil Neagu s-a ocupat de 33 dintre acestea, vicepreședintele Adrian Petre de 44, vicepreședintele Felix Rache de 26, iar secretarul general al județului Buzău, Mihai Laurențiu Gavrilă, de 28. Principalele probleme ridicate au fost legate de cererile de ajutoare sociale, cereri de locuri de muncă, starea drumurilor, solicitări privind remediere drumuri sau alte probleme.

„Persoanelor prezente la audiențe li s-au dat toate clarificările, prezentându-li-se și prevederile legale referitoare la competența Consiliului Județean, respectiv la problemele sesizate. În cazul în care problemele semnalate nu erau de competența Consiliului Județean Buzău, persoanele interesate au fost consiliate și îndrumate către instituțiile și autoritățile competente. Concluzionând, se poate afirma că cetățenii și-au exercitat dreptul de petiționare în condițiile legii, beneficiind din partea autorității publice județene, prin compartimentul de specialitate, de consultanță și celeritate”, se mai precizează la sfârșitul raportului semestrial.

Articole similare