miercuri, 05 august 2020

Când te poate filma Poliția fără să ceară acordul

Din data de 20 ianuarie polițiștii buzoieni vor desfășura activități de informare a cetățenilor cu privire la drepturile și obligațiile persoanelor și ale instituțiilor de aplicare a legii, conform noului cadru legal. Este vorba ­des­pre Legea care modifică și completează Legea nr. 61/1991 pentru sancțio­narea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, Le­gea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române.

,,Unele dintre preve­de­rile legii în discuție menționează că, în scopul realizării activităților de prevenire, depistare, investigare sau urmărire penală a infracțiunilor sau executării pedepselor, prevenire și combatere a altor fapte ilegale, precum și de menținere a ordinii și siguranței publice  acțiunile polițistului în spații publice, precum și intervenția rea­lizată în condițiile art. 38 ori pentru executarea unui mandat pot fi înregistrate cu mijloacele foto-audio-video din dotare, fără consimțământul persoanelor vizate și că Poliția Română este autorizată să fixeze, ocazional, cu mijloace foto-audio-video sau prin alte mijloace tehnice din dotare, momente operative cu privire la activități publice desfășurate în locuri ­pu­blice, fără consimțământul persoanelor vizate, în cazul în care există motive verosimile pentru a bănui că în aceste locuri publice ar putea fi comise infracțiuni sau alte fapte ilegale ori tulburată ordinea și siguranța publică”, transmite Biroul de Presă al IPJ Buzău.

Potrivit aceleiași surse,  „Poliția Română este autorizată să acceseze, în mod direct și gratuit, sistemele de supraveghere a spațiilor publice ce sunt instalate în scopul prevenirii criminalității, pazei bunurilor și protecției persoanelor sau supravegherii traficului rutier și care aparțin organelor administrației pu­blice centrale sau locale, cu excepția celor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale, atunci când: a) există motive verosimile pentru a bănui că imaginile fotografice ori înregistrările audio și/sau video prelucrate prin aceste sisteme pot servi la identificarea:1. persoanelor care pregătesc, săvârșesc sau au săvârșit o infracțiune;2. persoanelor care au fost prezente la locul săvârșirii unei infracțiuni ori au cunoștință despre faptă, autor sau despre bunurile având legătură cu fapta;3. persoanelor date în urmă­rire sau căutate potrivit legii;4. bunurilor supuse confiscării, interzise la deținere, căutate potrivit legii sau care pot fi utilizate ca probe într-o procedură judiciară; b) ­ima­ginile fotografice ori înre­gistrările audio și/sau video prelucrate prin aceste sisteme sunt necesare pentru: 1. constituirea și adaptarea dispozitivelor de menținere a ordinii pu­blice, cu ocazia adunărilor publice sau a evenimentelor ce implică prezența unui public numeros, precum și pentru realizarea intervenției în cazul în care adunările publice își pierd caracterul pașnic și civilizat; 2. îndrumarea, supra­vegherea și controlul respectării norme­lor de circulație rutieră”.

Potrivit Legea nr. 192 din 2019, pentru modi­ficarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice, se interzice prelucrarea datelor cu caracter personal conținute de ima­ginile fotografice ori înre­gistrările audio și/sau video în alte scopuri decât cele în care au fost colectate, cu excepția situațiilor prevă­zute expres de lege și numai dacă sunt asigurate garanțiile necesare pentru protejarea drepturilor persoanelor vizate.

Poliția Română poate păstra imaginile fotografice ori înregistrările audio și/sau video obținute potrivit alin. (1) sau (2) pe o perioadă de 6 luni de la data obținerii acestora, cu excepția situațiilor în care sunt utilizate în cadrul unei proceduri judiciare, caz în care acestea urmează regimul probelor. La împlinirea acestui termen imaginile și/sau înre­gistrările se distrug, prin proceduri ireversibile.

loading...
error: Content is protected !!