Administrație

Canalizarea şi gazele, marile provocări pentru administrația din Cernăteşti

Primăria şi Consiliul Local Cernăteşti sunt în faţa a două mari provocări vizavi de realizările importante în localitate, investiţii care să contribuie semnificativ la ridicarea nivelului de trai al comunităţii. Canalizarea şi gazele sunt cele mai mari proiecte ce au fost atrase de administraţia locală.

Proiectul pentru înfiinţarea reţelei locale de canalizare şi amenajarea unei staţii pentru tratarea apelor menajere este susţinut pe două segmente: pe de o parte Compania de Apă Buzău, care a angajat lucrări pentru execuţia reţelei de canalizare în satele Cernăteşti, Mălăieşti, Zărneşti şi Fulga, inclusiv amenajarea staţiei pentru epurarea apelor menajere, iar pentru cel de-al doilea segment proiectul tehnic este asumat de administraţia locală, pentru înfiinţarea reţelei de canalizare în satele Aldeni şi Manasia.

Iată ce consemna, cu un an în urmă, la momentul semnării contractului de execuţie, Compania de Apă Buzău: „În Comuna Cernătești au fost realizate de Primăria Cernătești două stații de epurare, acestea fiind proiectate pentru epurarea mecano-biologică a apelor uzate menajere. Stația de epurare Cernătești – 1.500 locuitori echivalenți emisar Râul Slănic şi Stația de epurare Zărneștii de Slănic – stație de epurare nouă, dar care nu este funcțională deoarece consumatorii nu sunt racordați, emisar Râul Slănic. În contractul de lucrări nr. 3, în contul anilor 2022 şi 2023, se vor realiza următoarele: Extinderea rețelei de canalizare în localitățile Cernătești și Zărneștii de Slănic; Creșterea gradului de racordare a gospodăriilor la rețeaua de canalizare existentă și execuția de noi racorduri la rețeaua de canalizare nou înființată; Transportul apelor uzate rezultate către stațiile de epurare se va face prin utilizarea a două stații noi de pompare în Cernătești și a cinci stații noi de pompare în Zărneștii de Slănic; Tratarea apelor uzate rezultate se va realiza în SEAU Cernătești (existentă), pentru gospodăriile din localitatea Cernătești, iar pentru gospodăriile din localitatea Zărneștii de Slănic va fi pusă în funcțiune SEAU Zărneștii de Slănic (existentă)”.

În data de 5 octombrie 2022, Compania de Apă S.A. Buzău a semnat cu Asocierea CONSTRUCȚII ERBAȘU SA – CONCAS SA contractul de lucrări CL3  „Rețele de canalizare în localitățile: Săpoca, Mătești, Cernătești, Zărneștii de Slănic, Fulga, Beceni, Margăriți, Valea Părului, Izvoru Dulce, Gura Dimienii, Dogari. Stație de epurare ape uzate în localitatea Beceni”. Investițiile din cadrul acestui contract se vor executa în trei unități administrativ-teritoriale din județul Buzău, respectiv Beceni, Cernătești și Săpoca. Contractul de lucrări are o valoare de 101.705.360,86 lei, fără TVA, și va avea o durată maximă de execuție de 913 de zile, la care se adaugă perioada de garanție de 60 luni.

În ceea ce priveşte proiectul pentru înfiinţarea reţelei de gaze naturale în comuna Cernăteşti, primarul Petrache Mârzea spune că într-un orizont de timp mediu (2-4 ani) administraţia locală va avea în atenţie actualizarea documentaţiei tehnice realizată, pentru ca datele tehnice (număr de potenţiali beneficiari) să corespundă unei realităţi fidele cu realitatea, la momentul atribuirii contractului de execuţie. Comuna Cernăteşti face parte dintr-un plan amplu de aducţiune a gazelor naturale pentru populaţie pe Valea Slănicului, de la Mărăcineni până la Beceni. Prima etapă, înfiinţarea reţelei de gaze naturale la Mărăcineni, este deja încheiată, în timp ce pentru comuna următoare, Săpoca, a fost aprobată finanţarea. Dacă evoluţia lucrurilor ar fi analizată prin prisma derulării proiectului în cazul comunei Mărăcineni, s-ar putea aprecia că după o perioadă de aproximativ doi ani, cât ar dura licitaţia şi contestaţiile, s-ar putea conveni la asumarea execuţiei reţelei în comuna Săpoca, pentru cel puţin alţi doi ani, ceea ce ar însemna că aprecierile primarului Mârzea, de maxim patru ani până la abordarea proiectului „Gaze la Cernăteşti”, sunt rezonabile.˝

Articole similare