Actualitate

Buzoianca Florentina Ioniță-Radu, mesaj la 160 de ani de medicină militară în România

Buzoianca Florentina Ioniță-Radu, general maior medic, conferenţiar universitar  și comandant (director general) al Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, a  transmis un mesaj cu ocazia împlinirii a 160 de ani de medicină militară.  Ziua Medicinei Militare se sărbătorește în fiecare an la data de 21 august.

„Anul acesta marcăm 160 de ani de când, prin Înalt Decret Domnesc, au fost înfiinţate Corpul Ofiţerilor Sanitari ai Armatei şi Direcţia Generală a Serviciului Sanitar Român, atestându-se medicina militară ca element specializat pentru asigurarea sănătăţii efectivelor armatei.

Ziua Medicinei Militare este o lecţie de istorie, pentru fiecare dintre noi, indiferent de poziţia socio-profesională pe care o ocupăm în cadrul structurilor de profil, o lecție trăită cu un sentiment profund de apartenență la o structură de elită, pentru că nu trebuie uitat faptul că, medicina militară este izvorâtă din frământările istorice ale procesului de modernizare a statului român.

Iată de ce, nu pot să nu menționez faptul că, înainte de această atestare, în anul 1831, la data de 13 septembrie, prin înființarea Spitalului Militar Central au fost puse pietrele de temelie pentru constituirea edificiului medicinei militare moderne, edificiu în care fiecare dintre noi suntem chemați să împlinim, separat dar împreună, destinul unora dintre cele mai nobile profesii – cea de medic și cea de militar”, a transmis  Florentina Ioniță-Radu, directorul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”.

Generalul-medic buzoian a amintit  faptul că încredințarea conducerii spitalului, în anul 1853, doctorului de origine franceză Carol Davila, a reprezentat de fapt momentul de cotitură în istoria medicinei românești. „Timp de 29 de ani, acesta, prin dăruire, capacitatea de organizare, planificare şi valorificare a oportunităţilor, elaborează primul regulament modern de funcţionare a Spitalului Militar, creionează și implementează prima strategie de dezvoltare a unității medicale pe segmentul acordării specializate a asistenței medicale atât pentru timp de pace, dar mai ales pentru război, utilizând ceea ce astăzi numim concept de infrastructură materială, umană şi de suport logistic. Doctorul Davila pune accent, în mod special, pe calificarea și perfecționarea corpului medical, cât și pe reformarea serviciului ambulanțelor militare și al trenurilor sanitare, care a permis salvarea a sute de vieți în timpul războiului. În acest context, în Spitalul Militar Central, dr. Carol Davila a pus bazele Şcolii Naţionale de Medicină şi Farmacie, impulsionând procesul de formare şi perfecţionare medicală. Stabilitatea organizației pe care o reprezint și conexiunea permanentă a acesteia cu trecutul istoric al României Mare a fost posibilă în acești 191 de ani doar prin implicarea și dedicarea tuturor oamenilor care au lucrat în acest templu de sănătate în toate evenimentele și frământările vremurilor care au trecut peste societate”, a mai spus directorul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”.

Câteva momente de referință în istoria medicinei militare

Comandantul Florentina Ioniță-Radu a enumerat și anumite momente din istoria românilor în care Spitalul Militar Central a avut o importanță covârșitoare. Ea amintit faptul că Spitalul Militar Central „se regăsește în tabloul istoric al câmpurilor de luptă din Războiul de Independență și al celor două Războaie Mondiale, al cutremurului devastator din anul 1977, al tragicelor evenimente care au avut loc în anul 1989, al teatrelor de operații din Bosnia Herzegovina, Kosovo, Irak, Afganistan, Somalia și Mali, al tragicului accident de la club Colectiv și, mai recent, al pandemiei COVID 19”.

Instituțiile medico-militare, un segment important al serviciilor de sănătate

„Instituţiile medico-militare – din care SUUMC este parte – au fost, până de curând, un segment aparte al domeniului serviciilor de sănătate, care se distingea de cele civile nu numai prin categoria beneficiarilor prioritari şi a tipului de afecţiuni specifice, ci şi prin regulamente şi organizare proprii, adaptate, prin modele şi misiuni adecvate în timp de pace şi de război.

Deși au trecut doar doi ani de când Spitalul Universitar de Urgență Militar Central <Dr. Carol Davila> a primit, în contextul creșterii numărului de pacienți infectați cu noul virus SARS-CoV-2, misiunea de a organiza și operaționaliza Spitalul Militar de Campanie de Nivel ROL2 COVID19 și, mai apoi, misiunea asigurării campaniei de vaccinare prin centre fixe și mobile și cea de înființare a centrelor de diagnostic COVID și de evaluare post COVID, pot spune fără niciun fel de echivoc, în numele colegilor mei, că suntem oricând pregătiți pentru o nouă provocare. Deși am fost acuzați că militarizăm sistemele civile, noi, împreună, am reușit să asigurăm un răspuns rapid, adecvat şi eficient în analizarea și combaterea riscurilor epidemice şi a consecinţelor acestora.

Astfel, am arătat că acest sistem este capabil să își extindă aria de competență și să genereze stabilitate, predictibilitate și siguranță în comunitate.

Efortul corpului medico-militar pentru limitarea efectelor pandemiei COVID 19 și implicarea lor în reacția de răspuns și managementul acestei crize sanitare a însemnat purtarea unor bătălii, în același timp, pe mai multe fronturi”, spune general maior Florentina Ioniță-Radu.

160 de ani de la nașterea profesiei de medic militar

La  împlinirea a 160 de ani de la semnarea certificatului de naștere al profesiei de medic militar, general-maior Florentina Ioniță-Radu amintește că medicina militară este o instituție care poate gestiona situații limită, și tocmai de aceea trebuie să beneficieze de continuitate de investiții atât financiare cât și mai ales de încredere.

„Cred că sunt în asentimentul colegilor mei când afirm că, la ceas aniversar, întreg corpul medico-militar își dorește să fie acceptat de sistemele din care face parte, în sensul în care trebuie înțeles faptul că medicul are misiunea de a salva vieți în spatele frontului și nu în prima linie, iar asta nu impune îndeplinirea unor standarde fizice, ci a unora legate de profesionalism și experiență. În aceeași măsură, mi se pare extrem de important să avem o predictibilitate în carieră, o siguranță în ceea ce privește continuitatea procesului de formare și perfecționare a noastră. În acest sens nu pot să nu menționez demersurile legislative inițiate de Spitalului Militar Central privind recunoașterea statutului de medic militar, în ceea ce privește armonizarea vârstei de pensionare, salarizare și acordarea sporurilor aferente riscului asociat locului de muncă.

Poate este greu de înţeles pentru mulţi, dar noi nu suntem ca orice profesionist din domeniul medical dat fiind etapele care trebuiesc parcurse pentru a activa într-un spital militar. Recrutarea şi selecţia pentru învăţământul medical militar sunt bazate pe criterii stricte de performanţă şi rezistenţă, iar asta face ca din mulţi dornici să fie puţini aleşi.

Un medic militar nu se face la seral sau la fără frecvenţă, cu o diplomă universitară care să ateste participarea la șase ani de studii. Un medic militar trebuie să respecte toate etapele de formare şi perfecţionare prevăzute în două sisteme, cel medical şi militar, de multe ori acestea funcţionând antagonic, rupte de realitatea firească, aşa cum a fost, până de curând, în cazul pensionării sau a exercitării funcţiilor didactice.

Medicina militară nu a fost niciodată selectivă atunci când a fost vorba de sănătatea şi viaţa românilor, tratând, cu aceeaşi aplecare şi devotament, atât militarii în activitate, rezervă şi retragere, cât şi populaţia civilă”.

191 de ani de Spital Militar

General maior Florentina Ioniță-Radu a vorbit la ceas aniversar și de dorința ca Spitalul Militar să atingă standardele de „Smart Hospital”, standardele care se întâlnesc la spitalele NATO.

„Cred că sunt în asentimentul dumneavoastră când spun că toți ne dorim pentru spitalele pe care le reprezentăm să atingem standardele de <Smart Hospital>, să îndeplinim, odată pentru totdeauna, toate standardele de siguranță și securitate pe care le-am văzut aplicate, cu mare ușurință, la spitalele NATO și UE, atât pentru construcții și circuite, cât și pentru dotări și personal, dar acest lucru nu se poate realiza decât printr-un sprijin constant și consecvent din partea tuturor factorilor decizionali.

Tot din tezaurul moștenit pe parcursul celor 191 de ani de Spital Militar și a 160 de ani de consfințire a medicinei militare, cred că ne revine tuturor misiunea ducerii mai departe a preocupărilor academice a înaintașilor noștri, iar în acest domeniu se înscrie şi Revista de Medicină Militară, publicaţie fondată în anul 1897.

Vă invit, pe această cale, dragi colegi și prieteni, să fim parteneri în ducerea mai departe a tradiției și valorii <Revistei de Medicină Militară>, publicație științifică, periodică, editată, actualmente, sub patronajul SUUMC. Publicația și-a propus, încă de la prima apariție, să mențină dialogul cu societatea medicală academică și universitară, să încurajeze cercetarea științifică și inovația în domeniul medico-militar și totodată să reprezinte un puternic și consistent fond documentar pentru cei care își doresc să urmeze o carieră în acest domeniu”, a spus comandatul buzoian.

Telemedicina, o resursă a viitorului

General maior Florentina Ioniță Radu a vorbit și despre un proiect care a fost demarat  ce conține componente ce țin de domeniul viitorului: „SUUMC a demarat proiectul privind Sistemul Informatic de Telemedicină al Apărării (SITA), ce include mai multe componente: telemedicina operaţională, telepsihologie, management al informaţiilor medicale, crearea la nivel naţional a unui sistem integrat de comunicaţii, arhivare şi prelucrare a investigaţiilor medicale multimedia, platforme de e-consult şi monitorizare la distanţă etc.

Medicina militară la 160 de ani de existență – arc peste timp – de la generalul de divizie prof dr. Carol Davila, omul care a avut puterea şi clarviziunea de a croi un drum medicinei militare și școlii de medicină românești, la telemedicină!

Sunt medic militar și îmi doresc ca această zi să fie un moment de reverie pentru acest corp profesional, care să ne unească, dincolo de orgoliile personale și profesionale, pentru ducerea mai departe a tradiției și valorilor care ne-au animat în toți acești 160 de ani. Istoria noastră comună a arătat că prin ceea ce facem și vom face noi, asigurăm un viitor cert pentru medicina militară iar acest fapt va da consistență vieții noastre trecătoare”.

Articole similare

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker