Actualitate

Buzăul se mișcă binișor cu cadastrarea gratuită a imobilelor

Doi vecini dintr-un sat buzoian se ceartă de ani de zile pentru o fâșie de pământ. Disputa a pornit într-o zi când unul dintre ei a ridicat un gard pentru a delimita cele două proprietăți. Sătul de gâlceavă, săteanul „preju­diciat” l-a chemat în judecată pe vecinul său, pe motiv că a montat gardul pe pământul lui. Dacă-i întrebi despre motivul discuțiilor, ambii au dreptate. Singura necunoscută e granița dintre gospodării, care e mereu în alt loc în funcție de interesul fiecăruia. Nimeni n-a reușit să-i împace până acum, deși cea mai ușoară metodă posibilă, înregistrarea în evidențele de cadastru și carte funciară ale ANCPI, este la îndemâna oricui. Este o situație ipotetică, dar în care se regăsesc locuitorii din mii de unități administrativ teritoriale din România, iar județul Buzău nu face excepție. La ni­vel macro, lipsa unui registru de cadastru și carte funciară bine pus la punct este o piedică serioasă în realizarea proiectelor de infrastructură și în consolidarea terenurilor agricole. Din 2015 se lucrează intens la crearea unui sistem integrat de cadastru și carte funciară, capabil să păstreze o evidență clară asupra tuturor proprietăților din România. E o misiune grea, asumată de Agenția Națională de Cadastru și Pu­bli­citate Imobiliară (ANCPI), cu termen de implementare în anul 2023. În prezent, circa 800.000 de proprietăți din țară figurează înregistrate în registrul național al ANCPI.

La nivelul județului Buzău, potrivit stadiului lucrărilor desfășurate în cadrul Programului Națio­nal de Cadastru și Carte Funciară, prezentat în cadrul ședinței Colegiului Prefectural, până la data de 20 iunie 2021 au fost finalizate lucrările de înregistrare sistematică în patru unități administrativ teritoriale (UAT), fiind înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară 42.610 imobile pentru 22.529,93 ha. Cele mai multe imobile fără acte în regulă au fost înregistrate în comuna Glodeanu Sărat – 17.007, în suprafață de 5883,57 hectare, urmată de comuna Luciu, cu 10.591 imobile în suprafață de 8671,1 hectare, comuna Mărăcineni cu 9.524 imobile pe o suprafață de 3003,13 ha și comuna Cilibia pentru un număr de 5.488 imobile în suprafață de 4972,1229 ha. La nivel de sector cadastral, până la data 21 iunie, ca urmare a finanțărilor derulate, au fost finalizate lucrările de înregistrare sistematică pentru un număr total de 193.478 imobile cuprinzând o supra­față de 123.208 ha teren. UAT-urile beneficiare ale finanțării lucră­rilor de înregistrare sistematică au avut obligația de a include cu prioritate sectoarele cadastrale care fac obiectul contractului de achiziție publică pe terenurile aferente proiec­telor de infrastructură de interes național, precum și cele care fac obiectul subvențiilor plătite de Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA).

În perioada 2019-2020, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2023 (POR), s-au demarat lucrările de înregistrare sistematică cu fonduri europene pentru U.A.T. C.A. Rosetti, U.A.T. Gălbinași și U.A.T. Pietroasele, care în prezent se află în stadii diferite de executare a lucrărilor. În acest an ar putea fi finalizate lucrările de înregistrare sistematică la nivelul UAT C.A. Rosetti.

De asemenea, Agenția Națională de Cadastru și Pu­bli­citate Imobiliară (ANCPI) a inițiat o procedură de licitație deschisă pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din 246 de unități administrativ-teritoriale (UAT), din 30 de județe. Prin­tre acestea se numără și șase comune din județul Buzău – Boldu, Smeeni, Stâlpu, Țintești, Ulmeni și Valea Râmnicului. Selectarea celor șase comune a fost făcută după anumite criterii de prioritizare, și anume să fie localități care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infras­tructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României, localități care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe ori localități în care sunt identificate zone cu vulnerabilități sociale particulare privind accesul informal la proprietate.

Într-un clasament la ni­vel național, la jumătatea lunii iunie, județul Buzău se regăsea pe locul șapte între cele 30 de județe unde au fost finalizate lucrări de înregistrare siste­matică, în perioada 2005-2021.

Sute de certificate de moștenitor pentru moștenirile nedezbătute, eliberate cu bani de la stat

Tot în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară , în urma Protocolului semnat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu Uniunea Națională a Notarilor Publici, au fost întocmite certificatele de moștenitor pentru moștenirile ne­dezbătute. Astfel, după fina­lizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de  sector cadastral sau unitate administrativ teritorială, în baza documentațiilor comunicate de primării, Oficiul de Cadastru transmite Camerei Notarilor Publici actele necesare întocmirii certificatelor de moștenitor pentru moștenirile nedezbătute.  Onorariul pentru emiterea certificatelor de moștenitor este achitat din fondurile ANCPI,  iar moștenitorii sunt scutiți de plata impozitului către stat.

Din anul 2017, după finalizarea primelor lucrări de înregistrare sistematică, au fost transmise către Camera Notarilor Publici aproape 400 de documentații privind emiterea certificatelor de moștenitor. 280 au fost transmise numai în anul 2020, iar până în prezent au fost eliberate și decontate 115 certificate de moștenitor.

Articole similare