Economic

Bunge, la un pas de dizolvare?

Acționarii Bunge România S.R.L., una dintre cele două filiale locale ale producătorului de ulei Bunge, au redus la jumătate valoarea părților sociale deținute pentru a putea acoperi pierderile societății.

În consecință, cei trei acționari (Koninklijjke Bunge BV, Bunge Biocombustibil S.R.L. și cetățeanul olandez De lange Arie Johannes) au decis să reducă capitalul social al Bunge S.R.L. la jumătate, de la 1,7 miliarde de lei la 880,8 milioane de lei, prin reducerea valorii nominale a părților sociale de la 60 de lei per parte socială la 30 de lei per parte socială.

Suma cu care s-a redus capitalul social (880,8 milioane de lei), au mai decis acționarii, nu a fost plătită acestora ci a rămas în companie pentru a acoperi pierderile din anii precedenți.

Potrivit anunțului, decizia a fost luată având în vedere prevederile Legii societăților  (art. 153) potrivit căreia, atunci când constată că, în urma unor pierderi stabilite prin situaţiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societăţii (determinat ca diferenţă între totalul activelor şi totalul datoriilor acesteia), s-a diminuat la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, consiliul de administraţie (directoratul unei societăți) trebuie să convoace de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată.

Dacă adunarea generală extraordinară nu hotărăşte dizolvarea societăţii, atunci societatea este obligată ca, cel târziu până la încheierea exerciţiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile să procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel puţin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al societăţii nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puţin egale cu jumătate din capitalul social.

Potrivit datelor Ministerului de Finanțe, Bunge România a raportat în 2022 (ultimele date disponibile), afaceri de peste 4,2 miliarde de lei, cu 39,9 la sută mai mari decât în 2021, 2022 fiind cel mai bun an financiar al companiei din 2008 până în prezent, după cifra de afaceri.

În plus, Bunge a trecut în 2022 pe profit, pentru prima dată din 2008, raportând un profit net de 218,8 milioane de lei, ceea ce însemnă o marjă de 5,2 la sută. Cu un an în urmă, producătorul de ulei a raportat pierderi nete de 126,2 milioane de lei, față de peste 71 milioane de lei în 2020.

Bunge, producătorul brandurilor de ulei Floriol, Unisol, Ulvex și Raza Soarelui, face parte din grupul american cu acelaşi nume care a intrat în România în 2002 prin achiziționarea Cereol şi a două fabrici Interoil şi Muntenia. Compania operează două unități de producție, la Buzău și la Lehliu, unde a ridicat de la zero o fabrică de biodiesel.

Fabrica de ulei din Buzău și-a început activitatea în anul 1976. În anul 2007, Bunge a cumpărat de la Agricover fabrica de ulei din Buzău, amplasată în sudul României, în inima regiunii producătoare de semințe de floarea-soarelui.

În fabrica din Buzău, Bunge realizează activitățile de procesare, rafinare și îmbuteliere pentru semințele de floarea-soarelui.

Bunge susține că nu poate fi vorba despre dizolvarea companiei și că au fost luate măsuri pentru a îmbunătăți raportul dintre activul net contabil și capitalul social.

Într-un răspuns către OPINIA, Bunge precizează că: Bunge este o societate care deține o poziție de lider în agribusiness și în sectorul alimentar, fiind prezentă în România din 2002. În ultimii ani, activitatea Bunge în România a cunoscut o creștere importantă și a înregistrat rezultate financiare excepționale.
În conformitate cu legile contabile din România, societatea a luat măsuri pentru a îmbunătăți raportul dintre
activul net contabil si capitalul social.
Această procedură pur formală, contabilă, nu a creat niciun risc financiar și nici nu implică vreo modificare a
activității societății, neavând nicio consecință negativă asupra acesteia, în schimb, îi permite societății să fie
într-o poziție mai bună pentru a-și continua creșterea și dezvoltarea în România.
Nu există nicio acțiune în justiție sau vreo pretenție împotriva societății în România în legătură cu această
modificare contabilă. România rămâne o piață importantă și strategică pentru Bunge și rețeaua sa globală,
cu peste două secole de experiență.

Articole similare