Actualitate

Avocatul Poporului, peste 100 de audiențe la Buzău în 2022

În anul 2022 la Biroul Teritorial Ploiești al instituției Avocatul Poporului au fost primiți în audiență 768 de cetățeni, au fost depuse 270 de petiții și au fost primite 934 de apeluri telefonice. De asemenea, au fost înregistrate 86 de sesizări din oficiu, au fost efectuate 20 de anchete proprii și au fost emise opt recomandări pentru remedierea deficiențelor constatate de reprezentanții acestui birou.

La nivelul județului Buzău au fost primiți în audiență 107 cetățeni, au fost depuse 52 de petiții și au fost primite 149 de apeluri telefonice. Totodată au fost înregistrate 20 de sesizări din oficiu, au fost efectuate cinci anchete proprii și au fost emise două recomandări pentru remedierea deficiențelor constatate de reprezentanții acestui birou.

Prin petițiile formulate, cetățenii au sesizat faptul că autoritățile fie nu au răspuns în termenul legal cererilor depuse de aceștia, fie răspunsurile au fost formale sau nefavorabile, fiind lezate astfel drepturile lor constituționale. Cele mai multe nemulțumiri au vizat încălcări ale dreptului de petiționare, dreptului de proprietate privată, accesul liber la justiție, nivelul de trai, nemulțumiri cu privire la acordarea sau stabilirea drepturilor de pensie, dreptul la muncă și protecție socială a muncii, protecția persoanelor cu handicap, protecția copiilor și a tinerilor, contribuțiile financiare.

La Buzău au fost efectuate demersuri scrise sau anchete la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău,  Primăria orașului Pogoanele, județul Buzău, Școala Gimnazială nr. 11 Buzău, Colegiul Economic Buzău și Școala Gimnazială „Ion Creangă” Buzău.

Instituția Avocatul Poporului este autoritate publică autonomă și independentă față de orice altă autoritate publică și are drept scop apărarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice în raporturile acestora cu autoritățile publice. Instituția este organizată și funcționează în baza Legii nr. 35/1997 și are drept scop apărarea drepturilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu autoritățile administrației publice, contribuind la soluționarea conflictelor, prin mediere și dialog. Petițiile adresate Avocatului Poporului sunt scutite de taxa de timbru, iar autoritățile administrației publice sunt obligate să asigure Avocatului Poporului sprijinul necesar în exercitarea atribuțiilor sale.

Articole similare