Economic

ANAF verifică plata TVA pentru locuințele între 450.000 şi 700.000 de lei

Potrivit unui proiect de ordin publicat vineri de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), locuințele cu preţuri cuprinse între 450.000 şi 700.000 de lei vor fi înregistrate într-un registru special, la care ANAF va avea acces şi va putea verifica dacă s-a plătit TVA de 5 la sută.

„Se organizează Registrul achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5 la sută, denumit în continuare registru. Registrul este organizat în format electronic, conform modelului prevăzut în anexa la prezenta procedură şi este gestionat cu ajutorul aplicaţiei informatice pusă la dispoziţie de Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare din cadrul Ministerului Finanţelor”, se arată în proiectul de ordin, citat de adevărul.ro.

Notarii publici sunt responsabili pentru înscrierea corectă şi completă a informaţiilor în registru. Accesul acestora la registru, în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege, se face pe baza unui certificat digital calificat, deţinut potrivit dispoziţiilor legale. Notarii publici sunt înrolaţi în aplicaţia informatică de gestiune a registrului de către Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România.

În urma efectuării interogării în registru şi a înscrierilor prevăzute de procedură, notarului public i se eliberează un certificat generat de aplicaţia informatică, care se ataşează la documentaţia actului autentic încheiat. La interogarea de către notarul public, aplicaţia informatică evidenţiază exclusiv înregistrările achiziţiilor a căror valoare este cuprinsă între 450.000 și 700.000 lei.

 „Registrul se completează de notarii publici, la data autentificării actelor juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate, pentru locuinţele care se livrează cu cota redusă de TVA de 5 la sută, atât cele a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice (…) cât şi cele a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, depăşeşte suma de 450.000 lei, dar nu depăşeşte suma de 700.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea. (…)

Registrul cuprinde următoarele informaţii:

  • datele de identificare ale dobânditorului/dobânditorilor persoană fizică/persoane fizice;
  • datele de identificare ale transmiţătorului/transmiţătorilor dreptului de proprietate,
  • adresa completă a locuinţei achiziţionate cu cota redusă de TVA de 5%, în condiţiile art.291 alin. (3) lit. c) pct. 3 sau pct.5 din Codul fiscal, după caz;
  • valoarea, fără TVA, la care s-a încheiat operaţiunea economică prin care se transferă dreptul de proprietate asupra locuinţei, inclusiv asupra terenului pe care este construită;
  • numărul şi data încheierii notariale prin care s-a autentificat actul juridic între vii care are ca obiect transferul dreptului de proprietate;
  • datele de identificare ale notarului public care a autentificat actul juridic între vii, care are ca obiect transferul dreptului de proprietate;
  • data şi numărul de înregistrare ale înscrierii în registru, care sunt generate automat de aplicaţia informatică.

Articole similare