Economic

ANAF îți arată cum să dai bani statului dacă ai salon de înfrumusețare

Arina NAN, student practicant

Autoritățile fiscale din România, prin intermediul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), au publicat recent un ghid esențial referitor la tratamentul fiscal al veniturilor obținute de persoanele fizice din activități de înfrumusețare și întreținere corporală. Ghidul, elaborat de specialiștii ANAF, este disponibil pe portalul instituției, www.anaf.ro, și oferă clarificări și orientări pentru contribuabilii implicați în aceste domenii.

Potrivit ghidului, veniturile obținute din prestarea serviciilor de înfrumusețare/întreținere corporală sunt considerate venituri impozabile și sunt încadrate în categoria veniturilor din activități independente conform Codului Fiscal. Acest lucru implică o serie de obligații fiscale pentru cei care desfășoară astfel de activități, inclusiv plata impozitului către bugetul de stat.

Data limită pentru plata impozitului este stabilită pentru 25 mai a anului următor celui în care s-au realizat veniturile. ANAF oferă mai multe modalități de efectuare a plăților, inclusiv cu cardul bancar sau numerar la casieriile Trezoreriei Statului, prin virament bancar sau cu mandat poștal.

Pentru a oferi asistență suplimentară contribuabililor, ANAF a publicat și o broșură care detaliază modalitățile de efectuare a plăților către instituție. De asemenea, contribuabilii care au realizat venituri din astfel de servicii în anul precedent pot consulta broșura privind Declarația Unică (Formularul 212), disponibilă pe același portal.

Pentru informații suplimentare sau clarificări, contribuabilii sunt încurajați să acceseze portalul ANAF, să apeleze Serviciul central de asistență contribuabili – Contact-center la numărul de telefon 031.403.91.60 – sau să contacteze structurile de asistență pentru contribuabili din cadrul organelor fiscale teritoriale.

Prin publicarea acestui ghid și a broșurilor relevante, ANAF demonstrează angajamentul său de a oferi transparență și suport în procesul de conformare fiscală pentru persoanele fizice din domeniul înfrumusețării corporale. Este esențial ca toți cei implicați să fie informați corect și să respecte obligațiile fiscale pentru a evita eventualele probleme legale sau fiscale.

 

Articole similare