Administrație

Ambrozia miroase a amendă

Cât costă luxul de a nu-ți curăța terenul

Agenția pentru Protecția Mediului Buzău (APM) transmite un semnal de alarmă cu privire la ambrozie, o plantă anuală, perenă, prezentă în grădini, în culturile de cereale şi de floarea-soarelui, dar nu numai. Planta se poate găsi și în zonele lăsate în paragină, cum sunt cele de pe marginea drumurilor şi a căilor ferate, în apropierea dărâmăturilor, pe şantierele de construcţii, în zone unde s-a depozitat pământ excavat, respectiv pe terenurile lipsite de vegetaţie şi prost întreţinute.

Ambrozia este cauza rinitelor alergice, iar perioada de polenizare începe la sfârşitul lunii iunie, cu un vârf al concentraţiei de polen în aer în a doua jumătate a lunii august şi se întinde până în octombrie. Pe durata zilei, polenul de ambrozie se ridică în aer de la răsăritul soarelui, concentraţia atinge maximul zilei la amiază, minimul fiind după ploaie şi noaptea.

Conform legislației actuale, cei care sunt direct răspunzători de combaterea acestei buruieni sunt „toți proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, precum și beneficiarii lucrărilor de construcții, unde au fost identificate focare de infestare. Aceștia au obligația ca, după distrugerea buruienii, să informeze în scris autoritatea administrației publice locale pe raza căreia se află terenul infestat, în vederea verificării aplicării lucrărilor de combatere”, după cum se arată în comunicatul APM.

Nu doar Agenția pentru Protecția Mediului a atras atenția asupra ambroziei, ci și Poliția Locală Buzău care a transmis, de asemenea, că obligativitatea distrugerii plantei le revine proprietarilor, aceștia putând fi sancționați în caz contrar.

Nu e de glumă cu acest aspect, iar autoritățile anunță că sancțiunile care se vor aplica proprietarilor sau administratorilor de terenuri care nu respectă prevederile legale sunt destul de aspre. Persoanele fizice vor fi sancționate cu amendă de la 750 lei la 5.000 lei, iar persoanele juridice cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei, conform art. 3, alin. (2) din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia.

Potrivit prevederilor legale actuale, responsabilitatea identificării terenurilor infestate cu ambrozie revine autorităților administrației publice locale (primăriilor comunale, orășenești și municipale), care trebuie să verifice anual terenurile de pe raza administrativ-teritorială a acestora, astfel încât lucrările de combatere să fie efectuate până la data de 30 iunie a fiecărui an. În cazul reapariției focarelor de infestare se recomandă efectuarea repetată a lucrărilor de combatere pe întreaga perioadă a anului, evitându-se astfel apariția inflorescențelor.

Cele mai bune rezultate se pot obține prin cosirea manuală sau prin folosirea diferitelor echipamente mecanice de tuns iarba. Cositul mecanic sau manual trebuie efectuat cât mai aproape de suprafața solului în vederea distrugerii tuturor ramificațiilor care pornesc din tulpina principală. Se recomandă cositul repetat de două-trei ori pe an, obligatoriu de realizat înaintea fructificării plantei. Lucrările de combatere se repetă în fiecare an până la eradicarea completă a buruienii.

Distrugerea se poate face prin aplicarea unor lucrări de discuit, grăpat sau prin folosirea unor cositori mecanice atunci când buruiana este răspândită în interiorul tarlalelor/solelor agricole. Când buruiana este răspândită pe suprafețe mai mari se pot aplica erbicide, după caz, începând de primăvara devreme când buruiana are 10 – 15 cm.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Articole similare