Administrație

Ajutoare pentru buzoienii care nu pot plăti salubrizarea

Primăria municipiului Buzău a aprobat, la sfârșitul anului trecut, un proiect de hotărâre prin care familiile și persoanele singure cu domiciliul în oraș, care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară, să primească ajutoare lunare de la bugetul local, pentru plata serviciului de salubritate. Există, însă, anumite condiții clare pentru acordarea acestui sprijin financiar.

Acesta se va da persoanelor care au achitat taxele și impozitele locale pentru anul în curs, pentru bunurile mobile și imobile aflate în proprietate și care au încheiat contract de servicii cu un operator de salubritate. Cei ce se încadrează pentru acest tip de ajutor lunar trebuie să completeze o cerere și o declarație pe propria răspundere, să aducă acte doveditoare ale componenței familiei, a veniturilor realizate, precum și alte acte din care să reiasă că persoana în cauză necesită un astfel de ajutor.

Totodată, beneficiarii ajutoarelor lunare au obligația să prezinte la Direcția de Asistența Socială, din trei în trei luni, acte de venit și declarația pe propria răspundere privind componența familiei. În cazul neprezentării documentelor, ajutorul pentru plata serviciilor de salubritate se suspendă pentru o perioadă de trei luni.

„Pentru a veni în sprijinul ca­tegoriilor cu acces limitat la resur­sele economice, se pot acorda ajutoare lunare din bugetul local pentru acoperirea costurilor serviciului de salubrizare. Beneficiarii acestui tip de ajutor lunar vor fi familii și persoane singure care au media veniturilor bănești nete sub salariul minim brut pe țară garantat la plata pe membru de familie (…) Ajutoarele lunare pentru plata serviciului de salubritate se acordă în funcție de veniturile lunare ale persoanei singure sau ale familiei”, se arată în proiectul de hotărâre aprobat de Primăria Buzău.

Articole similare