joi, 22 octombrie 2020

Acţiuni de control ale inspectorilor de muncă la angajatorii care lucrează cu zilieri

A venit rândul angajatorilor care lucrează cu zilieri să fie verificaţi de inspectorii de muncă. Acţiunile de control au loc la circa două luni după ce Registrul electronic de evidenţă a zilierilor a devenit obligatoriu, iar Inspecţia Muncii a lansat o aplicaţie mobilă ce poate fi utilizată de angajatori.  Este vorba despre aplicaţia „Inspecţia Muncii”, care  este pusă la dispoziţie gratuit şi este disponibilă, în funcţie de sistemul de operare al dispozitivului mobil, prin accesarea aplicaţiilor PlayStore sau AppStore.

Pentru înfiinţarea Registrului, beneficiarii de lucrări care apelează la zilieri trebuie să obţină numele de utilizator şi parola de la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Buzău  în a cărui rază teritorială îşi au sediul, documentele necesare în acest scop putând fi transmise tot prin email. Utilizatorul care obţine parola de acces poate să autorizeze mai multe numere de telefon din care să se poată lucra în aplicaţie.

Cum în această perioadă se desfăşoară activităţi în agricultură, silvicultură, legumicultură, viticultură, pomicultură,  pentru creşterea animalelor şi în  restaurante  pentru realizarea cărora angajatorii apelează la zilieri, inspectorii de muncă au desfăşurat acţiuni de control potrivit  obiectivelor specifice ale instituţiei în cadrul unei campanii naţionale privind respectarea de către beneficiarii Legii 52/2011, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. ,,Acţiu­nea de control s-a petrecut în perioada 14-19 septembrie şi a avut caracter inopinat”, spun reprezentanţii ITM Buzău.

Beneficiarii de lucrări care apelează la zilieri sunt anunţaţi de conducerea ITM că astfel de acţiuni de control vor continua, cu atât mai mult cu cât cei ve­rificaţi au primit deja termene pentru remedierea deficienţelor, care vor fi avute în vedere şi pentru care se va ve­rifica respectarea lor.

În judeţul Buzău au fost verificaţi deja 26 de angajatori. Inspectorii de muncă au identificat în controalele făcute 263 de zilieri care prestau muncă necalificată.  Ei au aplicat două sancţiuni contravenţionale din care două avertismente şi au dispus 22 de măsuri cu termene precise de realizare.

Obiectivele inspectorilor de muncă în aceste controale au fost identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri şi luarea măsurilor care se impun pentru nerespectarea de către aceştia a prevederilor Legii 52/2011, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia, creşterea gradului de conştientizare a beneficiarilor şi zilierilor care desfăşoară activităţi cu caracter ocazional în domeniile stabilite de legiuitor, identificarea beneficiarilor care utilizează munca tinerilor şi copiilor fără respectarea prevederilor legale. Nu în ultimul rând, inspectorii de muncă şi-au mai propus ca în aceste controale să identifice  angajatorii care folosesc zilieri cu toate că se impune încheierea unor contracte individuale de muncă.

Reamintim că numele de utilizator şi parola obţinute anterior de angajatori pentru accesarea spaţiului privat al angajatorului din portalul Inspecţiei Muncii pot fi utilizate şi pentru conectare la aplicaţia web aferentă Registrului electronic de evidenţă a zilierilor, în cazul în care aceştia au calitatea de Beneficiar şi utilizează zilieri în condiţiile legii.

loading...
error: Content is protected !!