sâmbătă, 11 iulie 2020

500.000 de euro au ajuns la viticultorii buzoieni pentru modernizarea plantațiilor

În anul financiar 2019, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a autorizat la plată până la această dată, suma de 8,45 milioane euro din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) pentru măsura de restructurare /reconversie a plantațiilor viticole. “Din suma autorizată la plată, de 8,45 milioane euro din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) pentru măsura de restructurare /reconversie a plantațiilor viticole, până la această dată, în anul financiar 2019, beneficiarii din județul Buzău au încasat suma de 504.707,4 euro”,  transmite conducerea APIA Buzău.

Producătorii viticoli, persoane fizice sau juridice care dețin și /sau exploa­tea­ză suprafețe de viță-de-vie cu soiuri nobile au posibilitatea să-și restructureze sau ­mo­dernizeze suprafețele cu viță-de-vie astfel încât acestea să corespundă cerințelor actuale ale pieței. “Aceasta este una din măsurile de administrare a potențialului productiv viticol, care a fost luată de Comisia Europeană atât pentru a întări echilibrul pieței vitivinicole, cît și în vederea unei mai bune adaptări a ofertei la cerere pentru anumite tipuri de produse vitivinicole ce vizează anumite suprafețe viticole a căror producție nu este adaptată cererii, dar se poate adapta cu ajutorul unei restructurări a plantațiilor prin: reconversia soiurilor, inclusiv prin supra altoire; reamplasarea parcelelor viticole; replantarea ca urmare a defrișării obligatorii a plantațiilor viticole din motive sanitare sau fitosanitare;  modernizare: proiectare, instalare/înlocuire sistem de susținere pentru conducere și palisaj; modernizarea formei de conducere a viței-de-vie prin trecerea de la cultura joasă la cultura semiînaltă și înaltă; modernizarea sistemului de susținere prin înlocuirea sârmelor și instalarea a 3 rânduri de sârme, dintre care minimum două duble, la sistemul pentru conducere și palisaj în ­ve­derea susținerii butucilor și conducerea lăstarilor; instalarea de sisteme de irigații prin picurare, inclusiv pentru viticultorii care au accesat programele anterioare de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole”, transmit reprezentanții Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

În afară de acești beneficiari, se mai acordă ajutoare pentru următoarele măsuri: ajutor financiar la plata primelor de asigurare a recoltei pentru suprafețele cu soiuri de struguri pentru vin; investițiile în sectorul vinicol; ajutorul financiar pentru distilarea subproduselor și  promovarea ­vi­nurilor.

Pentru mai multe detalii cu privire la condițiile de accesare a acestei măsuri și la condițiile de eligibilitate producătorii agricoli pot consulta site-ul APIA și Ghidul solicitantului privind sprijinul financiar pentru restructurarea/reconversia plantațiilor viticole – 2019: http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/viti-vinicole

În perioada 2019 – 2023, România își propune să restructureze, anual, o supra­față de viță-de-vie de ­aproxi­mativ 1000 – 1800 ha, ceea ce ar reprezenta un procent anual de 0,5 – 1% din suprafața viticolă totală. În perioada anterioară de programare, 2014-2018, în România a fost supusă măsurii de restructurare /reconversie o suprafață cultivatăcu viță-de-vie de 16235 ha.

loading...
error: Content is protected !!