Actualitate

38 de școli buzoiene au pus lacătul pe ușă în ultimii trei ani

Nu mai puțin de 38 de școli au fost închise în județul Buzău în ulltimii trei ani, iar alte 40 de clase au fost desfiinţate ca urmare a scăderii de la un an la altul a numărului de elevi înscrişi, a abandonului şi a transferurilor la şcoli din afara ţării, arată o analiză a Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ), citată de „Agerpres”.

În comuna Mărgăriteşti – unitate administrativ-teritorială care, la ultimul recensământ, a fost înregistrată cu doar 478 de locuitori -, şcoala gimnazială funcţionează doar cu o singură clasă, iar la nivelul întregului judeţ, potrivit datelor ISJ, au fost identificate 30 de clase sau formaţiuni de studiu ce cuprind grupe, clase sau ani de studiu în pericol de a se desfiinţa, aflându-se la pragul minim admis de lege în ceea ce priveşte numărul de elevi înscrişi.

„În ceea ce priveşte înfiinţarea şi desfiinţarea unor unităţi de învăţământ, reţeaua şcolară a judeţului Buzău a suferit următoarele modificări în ultimii trei ani: 2021-2022 (opt şcoli desfiinţate, trei şcoli înfiinţate), 2022-2023 (12 şcoli desfiinţate, o şcoală înfiinţată), 2023-2024 (18 şcoli desfiinţate, 0 şcoli înfiinţate). Instituţiile care funcţionează cu un număr redus de elevi/preşcolari se află în mediul rural, în zone greu accesibile şi supuse fenomenului de declin demografic generat de îmbătrânirea populaţiei, scăderea natalităţii şi migraţie. Cele mai afectate unităţi şcolare sunt: Şcoala Gimnazială comuna Mărgăriteşti (număr clase – 1, număr elevi – 10), Şcoala Gimnazială comuna Chiliile (număr clase – 3, număr elevi – 23), Şcoala Gimnazială comuna Colţi (număr clase – 4, număr elevi – 26), Şcoala Gimnazială sat Modreni, comuna Valea Salciei (număr clase – 4, număr elevi – 33), Şcoala Gimnazială comuna Murgeşti (număr clase – 4, număr elevi – 40). La nivelul judeţului Buzău există 30 de formaţiuni de studiu cu efective de elevi ce ating pragul minim admis de lege, în unităţi şcolare care funcţionează cu un număr redus de elevi/preşcolari. Impactul bugetar negativ în aceste situaţii este generat de faptul că finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ cu efective de elevi la limita inferioară este deficitară, realizându-se din costul standard per elev/preşcolar. Există două instituţii de învăţământ preuniversitar reînfiinţate ca urmare a sporirii numărului de elevi”, a transmis ISJ la solicitarea „Agerpres”.

Desfiinţarea unor clase este pusă pe seama numărului din ce în ce mai mic al elevilor înscrişi la şcoală, a abandonului şcolar şi a numărului din ce în ce mai mare de elevi care sunt transferaţi la şcoli din străinătate. „Din analiza datelor înregistrate în Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIR), în ultimii doi ani şcolari, în judeţul Buzău s-au înregistrat următoarele valori cu impact asupra desfiinţării/înfiinţării unor formaţiuni de studiu/şcoli: an şcolar 2021-2022, 61.250 elevi asociaţi la SIIIR, 410 elevi aflaţi în risc de abandon şcolar, 365 elevi transferaţi în străinătate, 669 neprezentat, 299 exmatriculat. An şcolar 2022-2023: 60.534 elevi asociaţi la SIIIR, 495 elevi aflaţi în risc de abandon şcolar, 503 elevi transferaţi în străinătate, 938 neprezentat, 302 exmatriculați. Din analiza comparativă a datelor din cei doi ani şcolari se pot observa cu uşurinţă următoarele: scăderea de la un an la altul cu 716 a numărului de elevi înscrişi în unităţile şcolare, însemnând desfiinţarea a aproximativ 40 de formaţiuni de studiu, impactul major negativ fiind resimţit la nivelul normării cu personal didactic, creşterea cu 37,8 la sută a numărului de elevi transferaţi în străinătate, creşterea cu 20,73 la sută a numărului de elevi aflaţi în risc de abandon şcolar, creşterea cu 40,2 la sută a umărului de elevi care nu s-au prezentat la cursuri, numărul elevilor exmatriculaţi (majoritatea covârşitoare din cauza neprezentării la cursuri) s-a menţinut constant în cei doi ani supuşi analizei, aceştia nemaigăsindu-se aşadar în evidenţele unităţilor de învăţământ în anul şcolar următor”, afirmă reprezentanții ISJ.

Cu toate acestea, autorităţile din domeniu au încercat să reducă rata abandonului şcolar prin diferite programe, care au inclus transport gratuit pentru elevi, o masă caldă sau burse sociale: „Reducerea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii de către elevi a constituit tot timpul o prioritate pentru ISJ Buzău. Acest obiectiv a fost concretizat astfel: asigurarea drepturilor financiare ce au venit în sprijinul participării optime la cursurile şcolare în anul şcolar 2022-2023 (2.237 burse de studiu, 9.319 burse de ajutor social, 1.546 drepturi financiare Legea 272/2004, 1.491 tichete sociale preşcolari), implicarea unităţilor de învăţământ în Programul naţional <Citeşte-mi 100 de poveşti>, asigurarea transportului gratuit pentru elevi în cazul a 104 unităţi şcolare, reluarea Programului <Şcoală după şcoală> în 11 unităţi de învăţământ în anul şcolar 2022-2023 şi trei unităţi de învăţământ în acest an şcolar, derularea Programului <A doua şansă>”, informează ISJ Buzău.

La nivelul judeţului Buzău sunt înregistrate aproximativ 480 de unităţi de învăţământ publice şi private, inclusiv unităţi conexe şi creşe.

Articole similare

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker