Hunt Oil Company of  Romania a demarat un amplu program de susţinere a comunităţilor locale, cu accent pe sectorul educaţional din judeţele Buzău, Brăila şi Ialomiţa, în strânsă colaborare cu autorităţile locale.

Compania Hunt Oil Company of Romania sus­ţine promovarea proiectelor cu impact pozitiv, pe termen lung, asupra economiei şi structurii sociale a ariilor şi comunităţilor unde îşi desfăşoară activitatea, angajamentul companiei în ceea ce priveşte respon­sabilitatea socială derivând din structura de companie de familie şi valorile care stau la baza organizaţiei, printre care onestitatea, integritatea şi respectul pentru fiecare cetăţean.

Cele 39 de proiecte de investiţii în comunităţile locale, dotarea completă a parcurilor de joacă pentru copiii din şcolile şi grădiniţele locale, dotarea cu mobilier şcolar şi instalarea unor sisteme de încălzire în cadrul instituţiilor de învăţământ, au drept scop îmbunătăţirea sectorului educaţional local şi regional din aria de acoperire a proiectului de achiziţie de date geofizice desfăşurat în această perioadă, în cele trei judeţe.

În luna octombrie 2019, reprezentanţii echipelor Hunt Oil Company of Romania (ope­ratorul proiectului) şi Prospecţiuni SA (furnizorul de servicii geologice şi geo­fizice), au inaugurat şapte proiecte, cu sprijinul repre­zentanţilor locali din localităţile Balaciu, Grindu, Căzăneşti, Sfântul Gheorghe, Gheorghe Doja (Ialomiţa), Scutelnici (Buzău) şi Ulmu (Brăila).

Domnul Alexandru Măchiţă, primarul oraşului Căzăneşti, judeţul Ialomiţa a declarat: „Dotarea spaţiului de joacă din incinta grădiniţei locale a oraşului Căzăneşti este un proiect benefic pentru copii, care îi bucură foarte mult. Ca unitate administrativ-teritorială ne dorim cât mai multe investiţii de acest gen. Personal, susţin proiectele de investiţii, cum este cel de achiziţie de date geofizice al companiei Hunt Oil care, fără îndoială, pot aduce ­be­neficii pe termen lung, precum contribuţia la bugetul local, dacă resursele ­mi­nerale sunt identificate în zona noastră”.

Comunitatea locală din Comuna Sfântu Gheorghe, judeţul Ialomiţa, salută iniţiativa Hunt Oil Company of Romania de dotare a parcului de joacă din satul Malu, Comuna Sfântu Gheorghe. Conducerea comunei, prin implicarea directă a domnului primar Petru–Mădălin Teculescu, în amenajarea spaţiului pe care se afla o fostă moară şi care reprezenta un pericol pentru siguranţa copiilor din zonă, Hunt Oil contribuind la sponsorizarea echipamentelor de joacă. Aşa cum afirma şi doamna director Alina Elena Irimia, „în prezent locul de joacă este ca o oază în deşert pentru copii, nemaiexistând un alt spaţiu de joacă asemănător în zonă”.

În Comuna Scutelnici din judeţul Buzău compania Hunt Oil Company of Romania a contribuit la dotarea cu mobilier a unei săli de curs şi a laboratorului de fizică din şcoala locală. Aşa cum afirmă doamna director Mihaela Preda, „este o acţiune extraordinară, de care elevii şcolii noastre beneficiază. Campania de susţinere a sectorului educaţional este foarte benefică pentru comunitatea locală din Scutelnici. Sperăm că aceste acţiuni ale Hunt Oil Company of

Romania vor continua şi le mulţumim pentru tot ceea ce au făcut pentru noi”.

Şi în judeţul Brăila, proiectele de investiţie au fost bine primite de către locuitorii comunităţile locale. Domnul primar al comunei Ulmu, Marian Iconaru, spune că „proiectul pentru comunitatea locală din Comuna Ulmu, sat Jugureanu, este foarte apreciat de către locuitori, în special de copii si părinţii acestora. Suntem foarte încântaţi de colaborarea cu compania Hunt Oil Company of Romania şi recunoscători pentru investiţia realizată”.

Inaugurările proiectelor de investiţii, susţinute de Hunt Oil Company of Romania vor continua în toate celelalte comunităţi.

Hunt Oil Company of  Romania a demarat în această toamnă un nou proiect de achiziţie date ­geo­fizice, în colaborare cu  Prospecţiuni SA, furnizor de servicii geologice şi geo­fizice cu 65 de ani de experienţă în domeniu. Lucrările au început în luna septembrie 2019 şi urmează a se încheia în primăvară anului 2020.

DISTRIBUIȚI
loading...