Din această lună, consilierii locali și județeni buzoieni care încalcă legislația privind conflictul de interese se vor alege doar cu diminuarea indemnizației de ședință cu 10%. În luna aprilie 2019, Parlamentul României a adoptat Legea nr. 88/2019 pentru modificarea și completarea legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. Aceste modificări se referă la sancțiunile aplicate consilierilor care încalcă prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și sancțiunea aplicabilă în cazul încălcării legislației în materie privind conflictul de interese. Modificările au fost publicate în Monitorul Oficial în data de 6 mai, iar în data de 9 mai au intrat în vigoare.

Prin Legea nr. 88/25.04.2019, au fost adoptate modificări și completări ale Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali. În acest sens, la art. 57 a fost introdusă o nouă sanctiune privind diminuarea indemnizației de ședință cu 10% pentru maximum 6 luni pentru acei consilieri care încalcă prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, prevede­rile legii referitoare la statutul aleșilor locali, precum și prevederile referitoare la conflictul de interese și ale regulamentului de organizare și funcționare a autorităților administrației publice locale.

Potrivit modificărilor operate, aleșii pot fi sancționați cu avertisment, chemarea la ordine, retragerea cuvântului, eliminarea din sala de ședință, excluderea temporară de la lucrările Consiliului Judetean ori Consiliului Local și ale Comisiei de specialitate, retragerea indemnizației de ședință cu 10% pentru maximum 6 luni și retragerea indemnizației de ședință, pentru 1-2 ședințe.

Primele cinci sancțiuni vor fi aplicate de către președintele de ședință, în cazul  Consiliului Local, și de președintele Consiliului Județean, iar ultimele două, după caz, de Consiliul Local ori Consiliul Județean, prin hotărâre.

Astfel, din această lună, faptele aleșilor locali de încălcare a legislației în materie privind conflictul de interese, constituie abatere disciplinară și se sancționează cu diminuarea indemnizației cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni.

Consilierii județeni buzoieni vor vota miercuri modificarea Regulamentului de funcționare a Consiliului Județean conform modi­ficării legislației.

DISTRIBUIȚI
loading...