Actualitate

Zeci de cadre didactice din Buzău susțin miercuri proba decisivă a Definitivatului

Unde sunt cei mai mulți candidați

Proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2021, se va desfășura miercuri, 14 iulie, începând cu ora 9:00, la Buzău, în centrul de examen Liceul de Arte „Margareta Sterian”.

Proba se va desfășura la 29 de discipline. Au fost admiși la proba scrisă și sunt așteptați să participe 130 de candidați, dintr-un total de 133 de candidați înscriși la începutul anului școlar, care au îndeplinit cumulativ următoarele condiții: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an; calificativul pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine”; media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8 (dar nu note mai mici de 7 la fiecare din probele respective).

Cei mai mulți candidați sunt înscriși în județul Buzău pentru învățământul preșcolar (44 de candidați), urmat de învățământul primar (22 de candidați) și psihopedagogie specială (11 candidați). După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 ore. După finalizarea probei scrise, subiectele și baremele de evaluare se vor afișa și la avizierele centrelor de examen. Primele rezultate vor fi afișate în data de 21 iulie, în centrele de examen și pe site-ul definitivat.edu.ro. Contestațiile se depun la centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 21 și 22 iulie. Rezultatele finale se afișează la centrele de examen și pe site-ul anterior menționat, în data de 28 iulie. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care, pentru promovarea examenului, trebuie să fie de cel puțin 8 (opt).

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.

Articole similare