marți, 20 octombrie 2020

Veste bună pentru fermierii care exploatează terenuri aparţinând Agenţiei Domeniilor Statului

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a aprobat finanţarea, din ve­niturile proprii, a lucrărilor de înregistrare sistema­tică a imobilelor aparţinând domeniului public şi /sau privat al statului pentru trei instituţii. Suma totală alocată pentru înregistrarea acestor imobile este de peste 81 de milioane de lei.

Lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor se vor derula pe o suprafaţă de 203.332,63 de hectare aparţinând Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD), valoarea finanţării fiind de 30.819.126,73 de lei cu TVA, pe o suprafaţă de 315.432,92 de hectare aparţinând Agenţiei Domeniilor ­Sta­tului (ADS), cu o finanţare de 47.314.938 de lei, şi pe o suprafaţă de 19.103,33 de hectare, aparţinând ­Aca­demiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ,,Gheorghe Ionescu Siseşti” (ASAS), pentru care s-a alocat suma de 2.895.491,73 de lei cu TVA.

Sumele vor fi decontate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară după recepţia lucrărilor, iar contractele de finanţare sunt multianuale. Înregistrarea sistematică a imobilelor aparţinând domeniului public şi /sau privat al statului se face în baza Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare, iar ANCPI finanţează, în cadrul Programului naţio­nal de cadastru şi carte funciară 2015-2023 (PNCCF), şi lucrările de înregistrare sistematică ce vor fi iniţiate de administratorii bunu­rilor din domeniul public şi/sau privat al statului.

De asemenea, procedurile de alocare şi decontare a sumelor pentru lucrările de înregistrare sistematică pentru imobilele aparţinând domeniului public şi /sau privat al statului sunt prevăzute în Ordinul comun al directorului general al ANCPI şi al ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale precum şi în Ordinul comun al directorului general al ANCPI şi al ministrului Mediului.

Obiectivul principal al Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor – terenuri, clădiri şi apartamente – din România în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Programul este finanţat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei -, dar şi din fonduri europene obţi­nute prin Programul Operaţional Regional, în cuantum de peste 300 de milioane de euro. În cadrul acestui program,  o altă sursă de finanţare poate fi bugetul local al primăriilor.

loading...
error: Content is protected !!