duminică, 07 martie 2021

Unul dintre administratorii societății Consiliului Județean „Domenii Prest Serv”, demis din cauza ,,conduitei și atitudinii”

Unul dintre administratorii societății Domenii Prest Serv, aparținând Consiliului Județean Buzău, va fi înlocuit într-o ședință extraordinară a deliberativului județean convocată joi. Este vorba despre inginerul Valentin Rusu, din Rm. Sărat, iar potri­vit referatului președintelui Consiliului Județean la proiectul de hotărâre, încetarea mandatului ar avea legătură cu conduita și ­atitudinea acestuia în cadrul societății și îndeplinirea obligațiilor din contractul de mandat semnat în 2018.

„Președintele Consiliului Județean Buzău, în calitate de Președinte al Adunării Generale a Asociatului Unic, a fost sesizat cu privire la conduita și atitudinea unuia dintre administratori, domnul Rusu Valentin, în exercitarea drepturilor și obliga­țiilor prevăzute în contractul de mandat (administrare) și în raport cu societatea, în întregul său ca entitate juridică obligată să își desfășoare activitatea cu respectarea prevederilor legale. Sesizarea este însoțită de o serie de documente care fundamentează solicitarea formulată de revocare din funcție a domnului Rusu Valentin. În calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, vă informez că am avut discuții cu ceilalți doi membri ai Consiliului de Administrație, cu directorul instituției precum și cu angajați cu res­ponsabilități cheie în desfă­șurarea activității societății, demers făcut cu timp înainte, încă de la primele semnale. În mod ­evident și fără echivoc, domnul Rusu Valentin nu a reușit să își compatibilizeze acțiunea, atitudinea și modul de exercitare a atribuțiilor mandatului cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și personalul societății. Numai materialele depuse de Președintele Consiliului de Administrație în susținerea propunerii sunt o dovadă concretă în sensul mai sus ­mențio­nat”, se precizează în referatul semnat de președintele CJ, Petre Emanoil Neagu.

Consiliul Județean Buzău exercită, în numele și pentru județul Buzău, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participației deținute și calității de Asociat Unic al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău. Prin Hotărârea Consi­liu­lui Județean Buzău nr. 227/2018, urmare procedurii de selecție derulată conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, a fost numit Consiliul de Administrație al societății în componența: Constantin Iosef – președinte, Radu Valentin Nedelcu și Valentin Rusu.

Până la finalizarea procedurii de selecție a unui nou administrator și pentru a da posibilitatea Consiliului de Admi­nistrație să își exercite competențele în formula completă de trei membri, s-a propus numirea unui administrator provizoriu cu un mandat de patru luni, cu posibilitate de prelungire de încă două luni, conform prevederilor legale, în cazul în care procedura nu se finalizează în termenul inițial. La propunerea șefului CJ, funcția ar urma să fie ocupată de Eduard Rotaru, fost consilier județean.  Decizia privind revocarea lui Valentin Rusu din ca­litatea de administrator la Domenii Prest Serv va fi luată joi, într-o ședință extraordinară a  Consiliului Județean Buzău.

Valentin Rusu, întreprinzător din zona Rm. Sărat, a fost candidat al Partidului Alianța Liberalilor și Democraților pentru funcția de primar al municipiului Rm. Sărat.

Domenii Prest Serv, o societate cu probleme încă de la înființare

Constantin Iosef, Radu Valentin Nedelcu și Valentin Rusu au fost va­li­dați în octombrie 2018 ca membri ai Consiliului de Administrație ai SC Domenii Prest Serv, după aproape jumătate de an de proceduri de selecție reluate de mai multe ori.  De la constituire și până la acel moment, societatea a avut, prin Actul constitutiv, administrator unic care exercita și atribuții de director.

Mult timp de la înființare până atunci, Domenii Prest Serv a funcționat mai mult pe pierdere și nu și-a dovedit încă utilitatea. Înființată în anul 2014 special pentru a gestiona activitatea Stației-Pilot pentru procesarea deșeurilor din construcții și demolări – obiectiv de investiții realizat cu fonduri europene – si­tuată pe raza comunei Vernești, SC Domenii Prest Serv SRL a Consiliului Județean Buzău s-a dovedit, în puținii ani de activitate, a fi un fel de Urbis al municipiului Buzău de până în anul 2016, iar până în 2017 a funcțio­nat doar pe pierdere. În 2017 însă, Domenii Prest Serv a scos inexplicabil un profit de 153.949,6 lei, reușindu-se astfel, potrivit raportului de gestiune al administratorului unic și situațiilor financiare la 31 decembrie, să se acopere pierderile din anul anterior în valoare de 101.403 lei.

Din cauza activității neperformante, Domenii Prest Serv a fost subiect de scandal de nenumărate ori în  ședințele de Consiliu Județean. De exemplu, în 2016, firma a făcut obiectul unui audit financiar, după ce o parte dintre consilierii județeni au pus la îndoială funcționalitatea sa. A fost momentul  când fostul subprefect Vasile Alecu a ales să își desfășoare activitatea ca inspector guvernamental în cadrul Se­cretariatului General al Guvernului, dându-și demisia din funcția de administrator unic la Domenii Prest Serv. În locul său a fost ­numit interimar chiar șeful Stației deșeuri de la Vernești, Bogdan Gabriel Ene, pe o perioadă de doi ani, până la 23 aprilie 2018, mandatul său fiind prelungit până la numirea unui Consiliu de Administrație, iar apoi până la desemnarea unui director pentru societate. (V.M.)

loading...
error: Content is protected !!