Spitalul Municipal Râmnicu organizează concurs de angajare pentru asistenți, infirmiere și îngrijitoare, în cadrul unității medicale. Mai exact, conducerea Spitalului Județean Buzău a scos la concurs trei posturi de asistent medical debutant, specializarea medicină generală, un post de asistent de farmacie debutant, șapte posturi de infirmieră debutantă și trei posturi de îngrijitoare.

Candidații interesați își pot depune dosarele până la sfârșitul lunii. Probele se susțin,  la finele lunii august. Conform anunțului publicat pe site-ul spitalului, pentru cele trei posturi de asistent medical debutant, dar și pentru postul de asistent de farmacie, înscrierile se pot face până pe data de 30 iulie, ora 16.00, la biroul de resurse umane al spitalului. Examenul va consta în susținerea a două probe – proba scrisă și cea de interviu – o condiție obligatorie fiind obținerea a cel puțin 50 de puncte la fiecare dintre probe. Proba scrisă se va susține pe 28 august, începând cu ora 10.00 la sediul spitalului din Râmnicu Sărat, iar candidații care vor fi declarați admiși vor susține  interviul la data de 30 august. În același timp, candidații interesați pentru cele șapte posturi de infirmieră debutantă și cele trei posturi de îngrijitoare se pot înscrie la concurs până pe data de 30 iulie, ora 16.00, urmând ca pe 29 august să susțină proba scrisă, examenul având loc la sediul spitalului, cu începere de la ora 10.00. Și în acest caz, promovarea este condiționată de obținerea a cel puțin 50 de puncte, candidații declarați admiși la această probă urmând să susțină interviul, în data de 31 august.

În cazul posturilor de asistent debutant medicină generală și farmacie, condițiile specifice care trebuie îndeplinite prevăd diploma de licență, diplomă absolvire a în­vățământului superior de 3 ani în specialitate, diploma de absolvent al unei școli postliceale sanitară, a facultății de asistență medicală, a liceului sanitar sau, în funcțiile de studiile urmate de fiecare dintre candidați, document care să ateste specializarea ca asistent medical generalist sau de farmacie, diploma de bacalaureat și certificat de membru al OAMGMAMR vizat și valabil la data concursului sau aviz de principiu al organizației.

DISTRIBUIȚI
loading...