duminică, 11 aprilie 2021

 „Solidaritatea Sanitară” protestează  astăzi. Principala revendicare, măsuri de protecție a lucrătorilor din Sănătate

După protestul de marți, 12 ianaurie, al sindicaliștilor de la SANITAS, urmează cel al ­Fe­derației „Solidaritatea Sanitară”, programat  joi, 14 ianuarie, în fața Instituției Prefectului, începând cu ora 14.00.  Revendicările Federației „Soli­daritatea Sanitară”, pentru care vor ieși astăzi în stradă, nu diferă prea mult de cele ale confraților sindicaliști  de la SANITAS.

Ultimul protest al sindicaliștilor Federației „Solidaritatea Sanitară” a avut loc în luna noiembrie a anului trecut, fiind cel de-al treilea mi­ting din anul respectiv.

Într-un comunicat al Fe­de­rației sunt enumerate revendicările în zece puncte, pe care le-au prezentat și  Prefecturii. Iată ce cerințe au sindicaliștii Federației „Solidaritatea Sanitară”:

1. Adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru protecția sănătății și securității salariaților din sănătate (echipamente, circuite, re­surse materiale și umane etc.), astfel încât să determine o reducere semnificativă a numărului de salariați nou infectați SARS-CoV-2 și, mai ales, decedați din cauza COVID-19. Alături de intervențiile clasice pentru o astfel de strategie, ea trebuie să includă și următoarele mă­suri:

a. Elaborarea unei campanii adecvate de informare a salariaților din sănătate în ­pri­vința vaccinării.

b. Stabilirea standardelor privind durata de utilizare a echipamentelor individuale de protecție și asigurarea acestora în cantitatea necesară și la calitatea corespunzătoare.

c. Elaborarea unui normativ de personal adecvat tratamentului pacienților COVID-19.

d. Reducerea timpului de lucru continuu în echipament individual de protecție la 3 ore.

e. Limitarea răspunderii profesionale la condițiile create de „noua normalitate”

f. Includerea COVID-19 ca boală profesională pentru lucrătorii din sănătate.

2. Respectarea dreptului legal la pensia de urmaș pentru copiii colegilor decedați la datorie.

3. Creșterea salariilor de bază pentru toate categoriile de lucrători începând cu 1 ianuarie 2021 la nivelul prevăzut de le­gea salarizării pentru anul 2022. ­Anularea reducerii salariilor de bază prevăzută de OUG nr. 226/2020.

4. Raportarea tuturor sporurilor lucrătorilor din Sănătate la salariile de bază actuale și acordarea tuturor sporurilor pentru condiții de muncă la nivel maxim. Introducerea tuturor categoriilor de lucrători din sănătate în Anexa nr. 2 a Legii 153/2017.

5. Acordarea stimulentului de risc pe întreaga durată a pandemiei pentru toți salariații din Sănătate.

6. Acordarea tuturor drepturilor salariale pre­văzute de lege, respectiv sporul de până în 30%, sporul pentru combaterea epidemiei și plata orelor suplimentare, pentru toți lucrătorii care încă nu au beneficiat de ele.

7. Plata gărzilor cu tariful orar aferent normei de bază.

8. Reașezarea asistentelor medicale în grila de salarizare în sensul creșterii locului pe ­care-l ocupă în ierarhia salarială, ­cores­punzător locului pe care-l au în echipa medicală, respectiv contribuției la tratamentul și îngrijirea pacienților.

9. Negocierea anexelor la CCM sector Sănătate.

10. Lucrătorii din Sănătate trebuie să beneficieze de redu­cerea stagiului de cotizare (vârsta de ieșire la pensie) proporțio­nal cu activitatea desfășurată peste norma de bază. O reducere trebuie aplicată și pentru condițiile de muncă deosebit de periculoase.

loading...
error: Content is protected !!