vineri, 16 aprilie 2021

Sesiune de informare despre învăţământul profesional şi tehnic, la Liceul Tehnologic „Henri Coandă”

Liceul Tehnologic „Henri Coandă” a găzduit joi, 6 decembrie, sesiunea de informare pentru directorii din şcolile gimnaziale din judeţ despre învăţământul profesional şi tehnic. La eveniment au fost prezenţi inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Jude­ţean, Florina Stoian, inspectorul general adjunct, Nela Wamsiedel, primarul Constantin Toma, inspectorul şcolar pentru educaţie permanentă şi acti­vităţi extraşcolare Veronica Trandafir, directorul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE), Dan Pâslaru, alături de directori şi directori adjuncţi din şcolile buzoiene.

În deschidere, inspectorul Veronica Trandafir a prezentat invitaţii şi obiectivele acestui eveniment: prevenirea abandonului şcolar şi promovarea învăţământului profesional şi tehnic.

Florina Stoian, inspector general al Inspectora­tului Şcolar Judeţean Buzău, a precizat că această sesiune de informare face parte dintr-o campanie a Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău pentru promovarea şi informarea publică privind învăţământul profesional, reprezentând o ocazie de a discuta altfel pentru a consilia şi orienta elevii din învăţământul gimnazial. Învăţământul profesional poate răspunde aptitudinilor unor elevi, cât şi nevoilor agenţilor economici. În plus, Florina Stoian a subliniat rolul directorilor pentru a ghida elevii şi familiile acestora pe drumul unei corecte şi eficiente orientări profesio­nale. Un rol deosebit îl are şi CJRAE, care efectuează studii sociologice şi este un partener eficient pentru consilierea elevilor. Orientarea în carieră trebuie să fie o prioritate în activităţile de consiliere a elevilor din clasele gimnaziale.

Nela Wamsiedel, inspector şcolar general adjunct al IŞJ, a subliniat, rolul major al directorilor unităţilor de învăţământ gimnaziale în realizarea obiectivelor acestei campanii de promovare a învăţământului profesional şi tehnic şi a detaliat şi condiţiile privind avantajele învăţământului profesional şi tehnic (burse profesionale, internat şi cantină, proiecte ERASMUS+ pentru stagii de practică în alte ţări etc). De asemenea, prezentarea unor exemple de bune practici poate constitui o modalitate eficientă de promovare a învăţământului profesional. Ora de consiliere poate fi organizată prin vizitarea unor licee tehnologice, a unor agenţi economici care doresc să colaboreze în acest domeniu.

Despre proiecte economice la nivelul municipiului

Primarul Constantin Toma a transmis informaţii privind situaţia economică din oraşul Buzău. În ceea ce priveşte consilierea şi orientarea profesională a elevilor, Toma a evidenţiat faptul că este foarte importantă colaborarea dintre familie şi şcoală, considerată  motorul principal în formarea şi orientarea elevilor. Prin toate proiectele derulate, Primăria Buzău încearcă să dea o altă anvergură învăţământului buzoian, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Jude­ţean şi alte instituţii abilitate. De exemplu, platforma educaţională implementată de Primărie în unităţile de învăţământ din oraşul Buzău permite evaluarea elevilor şi colaborarea ­fa­milie-şcoală pentru o bună orientare către filierele care sunt în concordanţă cu aptitudinile elevilor. De asemenea, a prezentat noi proiecte economice susţi­nute de Primăria Buzău care presupun o cerere crescută de forţă de muncă în municipiul Buzău. Toma a susţinut implicarea Primăriei Buzău în organizarea, de către directori şi  profesori, a unor proiecte extraşcolare pentru stimularea aptitudinilor elevilor şi a motivării acestora privind continuarea studiilor liceale în clasele de învăţământ profesional.

Dan Pâslaru, directorul CJRAE, a prezentat analiza situaţiei privind opţiunile elevilor din clasa a VIII-a, pe baza unui chestionar realizat în luna octombrie, reiterând posibilităţile de colaborare cu şcolile gimnaziale în vederea organizării unor proiecte de ­orie­ntare profesională a elevilor.

La rândul său, directorul adjunct al Liceului Tehnologic „Henri Coandă”, Carmen Florescu, a evidenţiat modalităţi de orientare profesională a elevilor din clasa a VIII-a pentru filierele din învăţământul profesional şi tehnic, prin prezentarea avantajelor: învăţarea în condiţii reale de muncă, în interacţiune cu angajaţi mai experimentaţi, familia­rizarea cu specificul domeniului profesional etc. Renaşterea învăţă­mântului tehnic şi profesional trebuie să fie prioritatea reformelor din învăţământul românesc a spus acesta. Pentru informarea părinţilor, a agenţilor economici şi a elevilor, Florescu a prezentat platforma „Alege-ţi drumul”, cu ofertele diverse din învăţă­mântului profesional.

În a doua parte a sesiunii au intervenit trei absolvenţi ai Liceului Tehnologic „Henri Coandă” din Buzău, precizând realizările profesionale, având ca bază formarea din timpul studiilor liceale. În încheiere, trei elevi din clasa a IX-a, profilul profesional, au prezentat zece motive pentru care au ales această formă de învăţământ.

loading...