Actualitate

Sediul Jandarmeriei Buzău, reabilitat cu bani europeni

Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne, implementează proiectul „Reabilitare termică și modernizare sediul I.J.J. Buzău – pavilion administrativ nr. 45-196-01-C2”. Investiția beneficiază de finanțare alocată prin Apelul de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, și din fonduri naționale.

Valoarea totală a contractului de finațare este de 6.812.869,12  lei, din care 5.725.100,06 lei valoarea eligibilă din PNRR și 1.087.769,02 lei valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR.

„Obiectivul general al proiectului este aducerea clădirii la parametrii de siguranță și stabilitate proiectați, reducerea cheltuielilor cu utilitățile, precum și reducerea cu peste 60% a consumului de energie și a emisiilor de dioxid de carbon. Totodată se va crea cadrul necesar asigurării serviciilor publice oferite cetățenilor în cele mai bune condiții”, transmit reprezentanții IJJ Buzău.

Ce lucrări vor avea loc prin proiect

Lucrările de intervenție propuse prin proiect se referă la reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii, reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum, Instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior, reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat, sisteme de management energetic integrat, respectiv modernizarea sistemelor tehnice ale clădirii, inclusiv în vederea pregătirii clădirii pentru soluții inteligente, sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald, sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie și echiparea clădirilor cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată.

În proiect se prevede ca reabilitarea și modernizarea să includă următoarele lucrări:

 • crearea de facilități / adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități;
 • repararea sistemului de colectare a apelor meteorice, respectiv a sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei;
 • realizarea instalaţiei de protecţie împotriva trăsnetului IPT realizată cu dispozitiv de amorsare de tip PDA, care este agrementat tehnic de MLPAT.
 • refacerea trotuarelor de gardă și realizarea unor dopuri din mastic bituminos pe tot perimetrul clădirii, în zona de contact a trotuarului cu soclul, pentru a împiedica infiltrațiile;
 • termoizolarea clădirii cu plăci de vată minerală bazaltică cu grosimea de 15 cm conform SR EN 13162:2008;
 • realizarea sistemului de iluminat de siguranță la evacuare și detecție incendiu;
 • refacerea tuturor finisajelor interioare si exterioare ale clădirii, demontarea instalațiilor și echipamentelor montate aparent pe fațade, tencuirea pereților, finisarea cu materiale durabile și de calitate, remontarea instalațiilor și echipamentelor demontate anterior de pe fațade;
 • înlocuirea corpurilor de iluminat;
 • realizarea instalațiilor de ventilare și climatizarea a construcției;
 • înlocuirea circuitelor electrice părţi comune, spații tehnice, etc.;
 • repararea învelitorii, terasa necirculabilă;
 • reabilitarea instalaţiilor sanitare, apă – canal, respectiv asigurarea branşamentelor la utilităţi a clădirii;
 • realizarea instalației termice;
 • înlocuirea elementelor de tâmplărie exterioare și interioare;
 • construirea unor centrale electrice fotovoltaice pe planșeul terasă al obiectivului.

„Contractul de finanțare nr. 7816/19.01.2023 a fost semnat în data de 14.02.2023 între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Ministerul Afacerilor Interne, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, PNRR/2022/C5/2/B2.2/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice”, mai transmit reprezentanții IJJ Buzău.

Implementarea proiectului se va realiza cu respectarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH), astfel cum este prevăzut de art.17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, astfel făcându-se trecerea la un fond construit rezilient și verde. Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni, data de început a proiectului fiind 14.02.2023, iar data de finalizare 14.02.2026.

Articole similare

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker