Actualitate

Ședințele de psihoterapie pentru copii, decontate de stat

Începând cu 1 ianuarie 2023, consultațiile și tratamentul psihologic pentru copii vor fi decontate de stat, prin intermediul agențiilor pentru plăți și inspecție socială din fiecare județ. Statul decontează consultațiile și tratamentul psihologic pentru copii în limita a 10 ședințe, a câte 50 de minute, pentru o perioadă de cel mult 120 de zile, iar plata serviciilor se face în termen de 30 de zile lucrătoare de la depunerea documentației.

Măsura vine în ajutorul copiilor, în contextul pandemiei de COVID-19, prin intermediul Programului național de suport pentru copii, numit „Din grijă pentru copii”. Potrivit datelor statistice, numărul copiilor care au avut de suferit din cauza pandemiei a crescut considerabil, motiv pentru care s-a luat decizia de a iniția un program care să le ofere sprijin.

„Pandemia de COVID-19 a generat un impact pluridimensional asupra creșterii și a dezvoltării copiilor. Studiile internaționale în domeniu, dar și analizele exploratorii realizate la nivel național indică o serie de efecte nocive asupra stării de bine a copiilor cu posibile repercusiuni pe termen scurt, mediu și lung. Anxietatea, depresia, izolarea, riscurile asociate utilizării excesive a internetului, creșterea gradului de violență în familie sunt doar câteva dintre efectele cartografiate ale pandemiei de COVID-19 asupra copiilor”, după cum este descris scopul programului.

Ce documente sunt necesare pentru decontare

Pentru decontarea serviciilor de intervenție, psihologii depun documente precum raportul de evaluare psihologică, cererea de decontare, actul de identitate al psihologului, extrasul de cont al formei de exercitare a profesiei, atestatul de liberă practică, o declarație pe propria răspundere și lista beneficiarilor serviciilor de intervenție la agențiile pentru plăți și inspecție socială din județ.

Colegiul Psihologilor din România are obligația de a trimite lunar, în format electronic, până la data de 5 a lunii, pentru luna precedentă, Registrul psihologilor acreditați să furnizeze serviciile de intervenție pentru copiii din cadrul programului, actualizat, către ANPIS pentru a certifica faptul că psihologii înscriși în program se regăsesc în registru. Depășirea termenului de depunere conduce la respingerea solicitării de decontare.

Care sunt criteriile de eligibilitate

Recomandarea oficială pentru o consultație poate fi făcută de către medicii de familie, medicii de medicină școlară, medicii de psihiatrie pediatrică. Consilierii școlari emit, în baza unei consultații, o recomandare de evaluare psihologică în vederea înscrierii în program, scrie adevărul.ro.

După emiterea recomandării, părintele sau reprezentantul legal al copilului selectează un psiholog membru al Colegiului Psihologilor din România, înscris în Registrul psihologilor acreditați să furnizeze serviciile de intervenție psihologică și psihoterapeutică pentru copii din cadrul Programului național — „Din grijă pentru copii”.

Listele cu psihologii disponibili în fiecare județ sau localitate ori sector vor fi disponibile în fiecare școală și la medicii de familie. Ulterior, psihologul evaluează situația copilului pe baza recomandării și realizează un raport, iar dacă se constată necesitatea intervenției, copilul intră în program.

Articole similare