Educație

VIDEO | Scrisori din străinătate pentru elevii Școlii Gimnaziale „George Emil Palade”

Lecțiile de limba engleză de la Școala Gimna­zială „George Emil Palade” sunt foarte interesante, și emoționante în același timp, pentru elevi. Și asta pentru că ei au ­des­coperit că, prin interme­diul cunoștințelor obținute la orele de limba engleză, pot își pot face o mulțime de prieteni de vârsta lor și din afara granițelor țării.

Școala, cu sprijinul ca­drelor didactice de limba engleză, le-a oferit această posibilitate  prin participarea la proiectul Erasmus+, de schimb interșcolar, ,,Teach and Learn Outside the Walls through Playing (TLOWP)”. Este un proiect prin care s-a identificat metoda cea mai atractivă de exersare contextualizată a limbii engleze, și anume, adresarea unor scrisori colegilor parteneri, din Italia, Grecia, Turcia și Polonia.

„Activitatea în sine, pe cât de distractivă, pe atât de motivantă, a vizat abordarea integrată a unor competențe cheie: exersarea limbii engleze prin redac­tarea unor scrisori informale pe tema sărbătorilor de iarnă, extinderea competențelor motrice de realizare a unor felicitări 3D, precum și exprimarea și sensibilizarea culturală, prin informarea despre specificul tradițiilor de iarnă ale partenerilor europeni”, spune profesorul de limba engleză Camelia Timofte, director adjunct al Școlii Gimnaziale „George Emil Palade”.

Nu mai puțin de trei colective de elevi ai școlii au trimis felicitări de Crăciun către cei patru parteneri ai proiectului din Italia, Turcia, Grecia și Polonia. Este vorba despre elevii claselor pregătitoare B, a II-a E Step-by-step și a III-a A. Odată trimise scrisorile redactate în limba engleză, elevii au așteptat cu nerăb­dare momentul confirmării din partea destinatarilor. Zilele acestea au primit și răspunsurile. Satisfacția elevilor buzoieni a fost maximă atunci când au găsit felicitări adresate personal. Partenerii de proiect au trimis poze către expe­ditori și au răspuns mesa­jelor colegilor lor buzoieni.

Această activitate, spu­ne directorul adjunct Came­lia Timofte, este premergă­toare următoarei mobilități pe care zilele acestea coordonatorii o stabilesc în detalii în întâlnirile lor online. În intervalul 13-19 martie, o echipă formată din zece participanți – cinci cadre didactice și cinci elevi – se va deplasa în Grecia, la Atena. „După o pauză de doi ani (n.r., impusă de ­res­tricțiile pandemice), coordonatorii își asumă plecarea cu elevii în schimburile interșcolare, activitățile cu cel mai mare impact al proiec­telor europene”, afirmă directoarea Camelia Timofte.

Ce este proiectul „Teach and Learn Outside the Walls through Playing”

Școala „George Emil Palade” este una dintre unitățile partenere din cadrul proiectului Erasmus+ „Teach and Learn Outside the Walls through Playing”. „Proiectul a debutat în octombrie 2019, sub coordonarea Poloniei, și are parteneri din Italia, Grecia, Turcia și România, toți interesați de exploatarea edu­cativ-didactică a tuturor valențelor formative ale jocului. Ineditul abordării rezidă din schimbarea me­diu­lui artificial de învățare, sala de clasă, cu alte medii, pentru a  stimula curiozitatea, imaginația și creativitatea și a oferi contexte reale de învățare prin joc și colaborare”, spune profesorul Camelia Timofte.

Prima etapă, „Reading and Writing Skills through Playing”, s-a desfășurat în Polonia la Wierzbno, o localitate mediu-dezvoltată din Silezia de Jos, în perioada 25-29 noiembrie 2019. Szkoła Podstawowa w Wierzbnie, Wierzbno, ul. Szkolna 63-430 Odolanów, Polonia, coordonatoarea proiectului, a organizat programul mobilității, bazat pe aplicația proiectului, având tema „Reading and Writing Skills through Playing”. Partenerii au reunit atunci echipe formate din câte cinci cadre didactice și câte trei elevi, în scopul schimbului de bune practici. Activitățile s-au derulat în colaborare, simultan, profesori și elevi. Printre activități, enumerăm realizarea, pe echipe de steaguri sub sloganul „Clean Up!”, alegerea prin vot al logo-ului proiectului și participarea la workshop-uri STEAM la Centrul de Știință Copernic și la Centrul Hyropolis din Wroclaw. Din cele 15 logo-uri participante la concurs, a fost desemnat câștigător cel realizat de Ana Stănescu, elevă în clasa a III-a E,  Școala Gimnazială ,,George Emil Palade”.

Încununarea activităților colaborative derulate pe parcursul întregii etape au ­constitui­t-o Jocurile Olimpice de la Wierzbno, Polonia, în care grupele mixte au concurat sub steagul fiecărei țări partenere. Probele au permis interacțiunea activă între participanții proiectului, precum și exersarea deprinderilor de lucru în echi­pă și a spiritului de competiție.

Camelia Timofte

„Considerăm că prima mobilitate a proiectului și-a atins obiectivele: partene­rii au interacționat în cadrul unor activități didactice ­ino­vative, bazate pe princi­piul <learn by doing>. Programul a permis dezvolta­rea competențelor de comunicare în limba engleză și a celor de încurajare a spiritului de competiție, cumulat obiectivelor specifice temei reuniunii, dezvoltarea deprinderilor de citire și scriere prin joc. Cadrele implicate și-au lărgit repertoriul didactic prin parcurgerea unui curs modern de predare, bazat pe Visual Thinking, dar și prin preluarea unor exemple de bună practică ale partenerilor, pe care le vor insera în activitatea lor curentă la clasă. Elevii au avut prilejul să interacțio­neze cu specificul cultural al unei familii poloneze, prin găzduirea lor în cadrul acestora, dar, mai ales, au putut să beneficieze de avantajele unei învățământ modern, racordat la cerin­țele secolului XXI, prin experimentele personale, realizate în cele două case ale științei vizitate, Centrul de Știință Copernic și Centrul Hyropolis din Wroclaw”, afirmă Camelia ­Ti­mofte, director adjunct al Școlii Gimnaziale „George Emil Palade”.

Articole similare