luni, 25 mai 2020

S-au epuizat fondurile europene alocate tinerilor fermieri pentru 2018

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale anunţă că s-au epuizat fondurile europene nerambursabile alocate pentru sesiunea din acest an a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014–2020 (PNDR 2020) pentru instalarea tinerilor fermieri în ­me­diul rural.

În cadrul sesiunii de primire a cererilor de finanţare din acest an, AFIR a primit online 680 de solicitări de finanţare, în valoare totală nerambursabilă de peste 28 ­mi­lioane de euro, în timp ce alocarea financiară stabilită pentru sesiunea anuală 2018, aferentă submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, a fost de doar 11 milioane de euro.

,,Sesiunea de primire a proiectelor s-a închis, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al procesului de selecţie şi al procesului de verificare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurilor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020”, mai anunţă AFIR.

Astfel, în cazul atingerii plafonului stabilit de 200% din alocarea disponibilă în acest an pentru submăsura 6.1, sesiunea de depunere a proiectelor se închide automat înainte de termenul-limită prevăzut în anunţul de lansare, respectiv 31 decembrie 2018. Sesiunea de primire a cererilor de finanţare a fost deschisă pe data de 1 august 2018.

Un program de succes    

Potrivit unei situaţii prezentate de către Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Buzău, în perioada 2014-februarie 2018 au fost depuse, prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, un număr de 605 proiecte, pentru diferite investiţii, respectiv în infrastructură, în exploataţii agricole sau în sisteme de irigaţii. Dintre acestea, 368 de proiecte au fost declarate eligibile, îndeplinind toate condiţiile cerute de ghidul măsurii respective şi de fişa măsurii pentru care au fost depuse. Din cele 368 de proiecte, 347 au fost contractate, adică au primit finanţare, creând 324 de locuri de muncă.

Diferenţa dintre cele două categorii, respectiv de 21 de proiecte, este uşor de explicat: pot fi ­eli­gibile mai multe proiecte decât banii alocaţi de către Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale sau, deşi proiectul a fost eligibil, beneficiarul nu a mai dorit să semneze contractul pentru a primi finanţare.

Valoarea totală a proiectelor contractate este de 40.637.817 euro. Cele mai multe proiecte, 172 la număr, care au primit finanţare de 7.110.000 euro, au fost pe măsura 6.1, adică sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri. Este vorba despre acei fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi/conducători de exploataţie, fiind încurajaţi să devină competitivi, să se asocieze, să participe la lanţurile alimentare integrate. Numărul ridicat de proiecte depuse la această măsură nu poate fi decât un semnal bun, în sensul că tinerii sunt încurajaţi să se stabilească în mediul rural, ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei judeţului.

O valoare însemnată, de 18.902.459 euro, vizează 21 de proiecte privind investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică. Mai exact, crearea şi modernizarea infrastructurii rutiere locale şi a sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată, ce constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală şi crearea şi ­mo­dernizarea infrastructurii educaţionale ante şi preşcolară şi a infrastructurii de învăţământ secundar superior, cu profil resurse naturale şi protecţia mediului, dar şi a şcolilor profesionale în domeniul agricol.

loading...
error: Content is protected !!