Administrație

S-a lansat licitația pentru finanțarea cadastrării cu fonduri externe în șase comune

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a inițiat două proceduri de licitație pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din 149 de unități administrativ-teritoriale (UAT). Printre acestea se numără și șase comune din județul Buzău. Este vorba despre C.A. Rosetti, Merei, Ziduri, Vadu Pașii, Poșta Câlnău și Cochirleanca.

ANCPI a publicat de săptămâna trecută, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), anunțul pentru achiziție “Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor în șapte unități administrativ-teritoriale” și anunțul pentru contractare “Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor în 142 de unități administrativ-teritoriale”.

Finanțarea acestor servicii este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional – Proiectul major privind „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”.

Achizițiile se desfășoară pe loturi, astfel șapte unități administrativ-teritoriale împărțite în patru loturi cu o suprafață totală estimată de 136.984 de hectare și 142 de unități administrativ-teritoriale împărțite în 142 de loturi cu o suprafață totală estimată de 1.138.128 de hectare.

Cele două proceduri vor fi finalizate cu încheierea de contracte multianuale/lot pentru o perioadă de 24 de luni. Valorile estimate sunt: 17.670.936 de lei fără TVA pentru cele șapte UAT și 146.818.512 de lei (fără TVA) pentru cele 142 de UAT.

Cele două anunțuri au fost publicate și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), astfel încât la proceduri poate avea acces orice operator din țară sau din străinătate care îndeplinește cerințele solicitate de ANCPI. Termenele limită pentru depunerea ofertelor sunt 10, respectiv 3 iunie 2019.

Proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” completează obiectivul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF) prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 – cofinanțare de la bugetul de stat.

Selectarea UAT din zonele rurale a fost făcută după următoarele criterii de prioritizare: localități care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României; localități care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe; localități în care sunt identificate zone cu vulnerabilități sociale particulare privind accesul informal la proprietate.

Articole similare

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker