duminică, 09 august 2020

Revista „Primii pași spre carte” a ajuns la numărul 17

Pe data de 24 ianuarie, de Ziua Unirii Principatelor Române,  a apărut numărul 17 al Revistei de schimb cultu­ral interna­țio­nal, „Primii pași spre carte”, al cărei coordonator este prof. înv. primar Nicoleta Ifrim, de la Școala Gimnazială „Ion Creangă”.

Revista „Primii pași spre carte” este o revistă tip caleidoscop, cu articole pe diverse teme: literare, artistice și  sociale, exemple de bune practici, promovarea elevilor cu aptitudini cultural-artistice, creații literare,  diverse activități extrașcolare și extracurriculare desfășurate cu elevii, proiecte și parteneriate edu­caționale, la nivel județean, național și internațional,  promovarea lecturii în rândul elevilor, promovarea multiculturalității în era digitală, în spiritul dezvoltării durabile,  promovarea diversității: pa­trimoniul imaterial și material, creația artistică, menta­litățile, tradițiile și obiceiurile populare, artizanatul, portul popular și folclorul ca element definitoriu pentru spațiul românesc.

Promovată pe plan local, național și internațional, în cadrul unor Proiecte eTwinning, Revista șco­la­ră „Primii pași spre carte” a devenit încă din anul 2015, revistă online, de schimb cultural internațional, în ultimele șapte numere atrăgând, prin temele propuse, peste 50 de școli din diverse țări europene:  Franța, Belgia, Italia, Grecia, Polonia, Spania, Albania, Cehia, Turcia, Republica Moldova, Ucraina, Lituania, Armenia, Georgia și  Bulgaria, numeroase cadre didactice redactând în colaborare cu cele buzoiene, în paginile revistei, articole scrise în limbile română, engleză, franceză, greacă și rusă.

Revista  școlară „Pri­mii pași spre car­te” folosește  pe copertă, eti­che­ta de „Școală eTwinning” / eTwinning School Label 2018-2019, distincție obți­nută în urma parcurgerii unui traiect de dezvoltare, cu etape care au fost evaluate obiec­tiv, Școala Gimnazială „Ion Creangă” Bu­zău, căpătând astfel șansa de a beneficia în viitor, de o ­vi­zibilitate sporită la nivel european, de a fi recunoscută ca model în domeniile practicilor digitale, de siguranță online,  abordărilor inovatoare și creative ale pedagogiei, promovării dezvoltării profesionale continui a cadrelor didactice,  promovării practicilor de învățare în colaborare, în rândul perso­nalului didactic și al elevilor iar Certificatul de Școală eTwinning  fiind astfel folosit în toate materialele  informative și promoționale.

loading...
error: Content is protected !!