Actualitate

Recrutarea pentru posturile de soldat și gradat profesionist continuă

Centrul Militar Județean (C.M.J.) Buzău, prin Biroul informare–recrutare, structura specializată în domeniu a Ministerului Apărării Naționale care se ocupă de promovarea profesiei militare și recrutarea (înscrierea) candidaților – băieți și fete – pentru cariera militară, aduce la cunoștința celor interesați că în perioada 19.09 – 24.10.2022, se pot înscrie pentru cele 1.695 de posturi de soldat/gradat profesionist, seria suplimentară 2022, disponibile în toată țara.

Ce înseamnă să fii soldat/gradat profesionist (SGP)

Soldații și gradații profesioniști constituie cel mai numeros corp de personal militar din armată, fiind destinat îndeplinirii funcțiilor de execuție specifice luptătorilor și specialiștilor militari, în cadrul microstructurilor de tip echipă, echipaj, grupă.

Cum poți deveni soldat/gradat profesionist

Chiar dacă nu ai deloc experiență militară anterioară, poți fi angajat într-o funcție de SGP, cu condiția să îndeplinești criteriile de recrutare și selecție necesare și să urmezi un program de instruire cu durata de 2-5 luni, desfășurat într-unul din centrele de instruire.

Principalele condiții și criterii de recrutare și selecție pe care candidații trebuie să le îndeplinească:

  • să aibă cetățenie română și domiciliul stabil în România;
  • să aibă vârsta între 18 ani împliniți până la data începerii programului de instruire și cel mult 45 de ani împliniți la data finalizării programului de instruire;
  • să fie absolvent cel puțin ai primilor doi ani de studiu din învățământul secundar superior (10 clase de învățământ liceal sau 11 clase de învățământ profesional);
  • să fie declarat „Admis” la probele de selecție care se susțin în centrele de selecție și orientare și care constau în evaluarea capacității motrice, evaluarea psihologică și interviul de evaluare finală;
  • să fie declarat „Apt” la examinarea medicală care are loc în unități sanitare ale Ministerului Apărării Naționale.

Ce trebuie să facă doritorii

Pentru a obține informații privind oferta posturilor disponibile, condițiile de recrutare, selecție și repartizare, precum și de a beneficia de consiliere și îndrumare din partea personalului recrutor, cei ce doresc se pot înscrie la Biroul informare-recrutare din cadrul Centrului Militar Județean Buzău, situat în Bulevardul Unirii, nr. 140, etajul I, camera 28, în zilele lucrătoare de luni, miercuri, joi, vineri între orele 08.00-16.00 și marți între orele 10.00-18.00, dar și la telefon 0238-720 620.

Candidații nu susțin examene scrise, însă sunt ierarhizați pe baza punctajului obținut în funcție de rezultatele înregistrate la probele de selecție, nivelul studiilor absolvite și de media de la bacalaureat, dar și alte criterii stabilite prin normele în vigoare și aduse la cunoștința tuturor candidaților. Învățământul militar și programele de formare/ instruire sunt gratuite, iar cazarea, masa și echipamentul sunt asigurate, de asemenea, gratuit.

Articole similare