sâmbătă, 27 februarie 2021

FOTO I Proiect de 1 milion de euro în sprijinul a 100 de copii cu dizabilităţi

Cu susţinerea Consiliului Judeţean Buzău, Direcţia pentru Protecţia Copilului a accesat un proiect de 1 milion de euro pentru construcţia a două case  de tip familial şi un Centru de zi pentru aproape 100 de copii cu probleme. Proiectul a fost semnat, marţi, 26 martie de către preşedintele Consiliului Ju­deţean Buzău, Petre Emanoil Neagu, şi cu directorul regional al ADR, Luminiţa Mihailov. Mai exact,  cu aceşti bani, CJ Buzău împreună cu Direcţia pentru Protecţia Copilului vor asi­gura resur­sele financiare construirii a două case de tip duplex familial pentru 48 de copii cu dizabilităţi şi des­chiderea unui Centru de zi pentru 90 de copii. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, axa prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate. „Este o sumă considerabilă, de 1 milion de euro. Sunt şi cheltuieli neeligibile şi vor trebui făcute anumite actualizări, pentru că s-au mai modificat unele lucruri de când se lucrează la proiect. Cheltuiellile neeligibile vor fi suportate din bugetul Consiliului Ju­deţean, care le va da către DGASPC pentru implemen­tarea acestui proiect”, a spus precizat CJ Petre Emanoil Neagu.

Buzăul a depus primul proiectul din zona de S-E

Proiectul este o reuşită a colaborării Consiliului Ju­deţean Buzău cu Direcţia pentru Protecţia Copilului având în vedere faptul că, aşa cum menţiona Luminiţa Mihailov, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională S-E,  “la nivel naţional, doar o treime dintre centre au reuşit până în acest moment să obţină finanţare”. Pentru rapiditatea cu care au realizat proiectul în condiţii de eligibilitate, Luminiţa Mihailov a felicitat cele două instituţii buzoiene: “Doresc să felicit Consiliul Judeţean şi Direcţia pentru Protecţia Copilului Buzău pentru că au accesat aceste fonduri”. Reuşita este cu atât mai mare cu cât centrul buzoian se afla, ca multe altele din ţară, pe lista celor care trebuiau înschise pentru că nu mai respectau standardele. “Din punct de ve­dere al programului, ghidul era aplicabil doar centrelor care trebuiau închise, care se află pe lista naţională cu cele care trebuie închise. Din regiunea de S-E, noi aveam trei centre; este vorba de Buzău, Vrancea şi Constanţa. Primul contract pe care-l semnăm este acesta de astăzi, de un milion de euro şi este un merit faptul că echipa de la Protecţia Copilului Buzău şi de la Consiliul Ju­deţean a reuşit să depună proiecte la timp şi conform cerinţelor din ghidul de finanţare”, a specificat directorul ADR, Luminiţa Mihailov, care a dat asigurări că va sprijini demersurile instituţiilor buzoiene: ”Vă asi­gărăm de spri­jinul nostru ca lucrurile să decurgă cât mai corect şi mai rapid, astfel încât să ne putem bucura de noile locaţii conform calendarului pre­văzut în acest proiect de 36 de luni”, a mai spus Mihailov.

100 de copii cu dizabilităţi, beneficiarii proiectului

Grupul ţintă al proiectului, adică cei care vor bene­ficia când vor fi gata lu­crărileeste format din cei aproape 100 de copii cu dizabilităţi, din care jumătate vor fi, practic, mu­taţi în cele două case de tip duplex familial. Mai exact, 48 vor fi mutaţi în casele de tip duplex, toţi cei 90 putând be­neficia de serviciile unui Centru de zi.

“Programul Naţional Re­gional finanţează 98% din suma eligibilă a contractului; 98% fiind format la rândul lui din 85% fonduri europene şi 13% bugetul de stat, iar 2% este contribuţia beneficiarului, în acest caz este bugetul Direcţiei pentru Protecţia Copilului, care  este susţuinut de Consiliul Judeţean Buzău. Bugetul total este de 4,5 milioane de lei, iar suma nerambursabilă din fonduri europene este de 3,8 milioane lei la care se adaugă bugetul de stat şi contribuţia beneficiarului”, a explicat Luminiţa Mihailov modalitatea în care vor fi alocaţi banii şi provenienţa lor.

Directorul Direcţiei pentru Protecţia Copilului a mulţumit Consiliului Ju­de­ţean pentru susţinere şi specialiştilor ADR-SE pe spri­jinul cărora doresc să conteze pentru implementarea proiectului. „Aş vrea să adresăm mulţumiri Consiliului Jude­ţean, care ne sprijină pentru acest proiect. Este vorba de Centrul pentru recuperarea copilului cu diza­bilităţi nr 9, unde se află 65 de copii. 48 dintre aceştia vor locui în aceste case de tip familial, iar Centrul de zi va fi un centru de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi care vor locui în case şi restul până la 90 pentru copiii din judeţ care au nevoie de recupe­rare”, a spus directorul Direcţiei Ge­nerale pentru Protecţia Co­pilului Buzău, Loredana Do­rbanţu, care a confirmat că acest tip de proiect s-ar putea realiza şi la Beceni  şi la Centrul de Plasament nr. 2, directorul DGASPC Buzău, Lo­redana Dorobanţu, luând deja în calcul această posibilitate.

loading...
error: Content is protected !!