marți, 07 iulie 2020

Profesorii Şcolii 15, vizită în Spania, în cadrul proiectului „STEAM like Leonardo”

Luna aceasta, în perioada 21-26 octombrie, reprezentanţii Şcolii nr. 15 „George Emil Palade” au luat parte la întâlnirea coordonatorilor proiectului european „STEAM like Leonardo”, găzduită la Girona, Spania. La eveniment au participat câte doi membrii ai echipei de proiect a fiecărei şcoli partenere (Spania, Polonia, România, Belgia şi Italia) pentru a constitui un grup de lucru lărgit care, timp de patru zile, au conlucrat în a găsi cele mai potrivite forme de implementare a activităţilor proiectului, din perspectiva obiectivelor acestuia – aplicaţii TIC, colaborare şi abordare STEAM.

Un obiectiv major al acestui proiect interşcolar European Erasmus+ este de a folosi expertiza în STEAM a partenerului belgian care are în curricula naţională inserată această abordare de doi ani. Acti­vităţile proiectului vor fi adaptate din această ­pe­rspectivă, astfel încât, la sfârşitul celor doi ani de implementare, toţi ceilalţi parteneri să deprindă aceasta nouă viziune de predare, astfel încât să o includă în mod curent în procesul de instruire, prin di­seminarea produselor educaţionale realizate şi a cunoştinţelor deprinse în şcolile de provenienţă cât şi în alte medii didactice. STEAM ( Science – Ştii­ntă, Technology – tehnologie, Engineering – inginerie, Art – artă şi MATHEMATICS – matematică) reprezintă una dintre cele mai îndrăzneţe abordări privind dezvoltarea competentelor elevilor prin PBL (Problem-based lear­ning).

Prima zi a întâlnirii din Spania a fost dedicată instituţiei gazde care şi-a prezentat oferta educaţio­nală şi baza materială specifică diferitelor profesii tehnologice, a prevăzut întâlniri cu managerul, cadre didactice şi elevi, au furnizat informaţii despre sistemul de învăţământ din Catalonia, Spania. Parte­nerii au avut posibi­litatea de a afla particularităţi ale sistemului de integrare economică a tinerilor absolvenţi, prin colaborarea dintre furnizorul de educaţie şi firmele locale interesate de forţă de muncă calificată.

A doua zi a fost dedicată schimbului de experienţă între parteneri, fiecare membru prezentând celorlalţi materiale informative despre aria lor de expertiză. Astfel, Spania a prezentat implementarea a două proiecte care se derulează online cu implicarea comunităţii educaţionale în concursuri de reciclare. Polonia a prezentat mai multe aplicaţii online ce pot fi folosite în predarea interactiv-cola­borativă şi care vor fi folosite în implementarea proiectului STEAM like Leonardo pe parcursul celor doi ani – tricider, timeline, googlemap, eatable, padlet sunt doar câteva dintre ele. Belgia, parte­nerul cu cea mai mare expertiză pe STEAM, a prezentat sistemul belgian de învăţământ şi exemple de buna practică despre această abordare inovativă, dar şi despre CLIL. România a prezentat exemple de bună practică pentru învăţarea prin colaborare si peer-education. Italia a prezentat platforma etwinning ca portal educaţional unde se pot desfăşura proiecte internaţionale în colaborare.

Lecţie de ştiinţă transpusă în arta lui Dali  

Ziua a treia a permis echipei de coordonare, prin vizita la muzeul Salvador Dali, să perceapă mai bine abordarea transcurriculară a unei teme prin cunoaş­terea nemijlocită a operelor artistului suprarealist. Echipa a participat la o lecţie surprinzătoare de ştiinţă transpusă miraculos în artă de un creator genial.

Ziua a patra a fost ­de­dicată exclusiv implementării proiectului – s-au corelat activităţile propuse în aplicaţia proiectului cu diferite aplicaţii TIC care să permită colaborarea între parteneri, s-au identificat oportunităţile de inse­rare a abordării STEAM, s-au stabilit sarcini şi res­ponsabilităţi. Echipa de coordonare a identificat modalităţile valide de promovare, monitorizare şi diseminare a produselor proiectului, prin implicarea întregii instituţii şcolare şi a partenerilor educaţio­nali.

loading...
error: Content is protected !!