luni, 25 mai 2020

Profesorii de limba franceză de pe Valea Slănicului, seminar la şcoala din Vintilă Vodă

Profesorii de limba franceză de la unităţile de învăţământ de pe Valea Slănicului, alături de inspectorul şcolar pentru limbi romanice, Monalisa Pleşa, de la IŞJ Buzău, au participat, pe 28 noiembrie,  la cercul pedagogic organizat la şcoala Gimnazială „Tache şi Ecaterina Tocilescu” din comuna Vintilă Vodă.

Cu această ocazie, a avut loc seminarul judeţean de valorizare a rezultatelor proiectului de mobilitate şcolară 2016-1-RO01-KA101-023143, cu tema  „Îmbunătăţirea activităţii didactice prin intermediul noilor tehnologii”, finanţat prin programul Erasmus+, al Uniunii Europene. Acesta s-a desfăşurat în perioada 1 iunie 2016 – 30 noiembrie 2017 la  Şcoala Gimnazială „Tache şi Ecaterina Tocilescu” din comuna Vintilă Vodă, beneficiarul proiectului.

Obiectivul general al proiectului a avut în vedere formarea şi dezvoltarea competenţelor de integrare a instrumentelor TIC în procesul educaţional, pentru cei zece profesori participanţi. Obiectivul general a atins toate ţintele strategice din Planul de Dezvoltare Instituţională, fiind realizat printr-o serie de obiective specifice, care au evidenţiat, în acelaşi timp şi beneficiile aduse grupului-ţintă: îmbunătăţirea activităţii profesionale a participanţilor, îmbunătăţirea activităţii la clasă, ca urmare a utilizării competenţelor de integrare a TIC dobândite în stagiile de formare şi realizarea unui spaţiu european al învăţării, prin utilizarea TIC şi stabilirea de contacte cu alte şcoli din Europa.

Roneta Matei, profesor de limba franceză la Şcoala Gimnazială din Vintilă Vodă şi coordonatoarea acestui proiect Erasmus+,  a prezentat participanţilor  grupul ţintă, format din şase profesori pentru învăţământul gimnazial, doi profesori pentru învăţământul primar, un profesor pentru învăţământul preşcolar şi un bibliotecar. De asemenea, aceasta a proiectat filmul proiectului care a demonstrat că participanţii  au avut acces la programe de formare continuă moderne, interactive, integrând instrumente TIC inovatoare şi aplicaţii software dezvoltate, care au condus la dobândirea şi dezvoltarea de competenţe, abilităţi de integrare a instrumentelor TIC în activitatea didactică.

 

 

loading...
error: Content is protected !!