joi, 22 octombrie 2020

Probleme la angajatori din brutării și service auto

Inspectoratul  Teritorial de Muncă Buzău a declanșat acțiuni de control  cu caracter inopinat. Rezultatele acțiunilor de control efectuate  la 31 angajatori activitate în domeniul de fabricare a produselor de brutărie și a produselor făinoase și între­ținerea și repararea autovehiculelor  s-au lăsat cu sancțiuni.

Au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale, din care nouă amenzi contravenționale în valoare de 106.000 lei și șase avertismente și s-au dispus 85 de măsuri cu termene precise de realizare pentru remedierea neconformităților constate de inspectorii de muncă.

Inspectorii de muncă au identificat cinci agenți economici care nu au încheiat contracte individuale de muncă, așa cum prevede legea,  cel târziu în ziua anterioară începerii activității, pentru un număr de cinci persoane, conform art. 15 al. 1 din Codul Muncii. Ținând cont de circumstanțele personale ale angajatorilor, inspectorii de muncă au aplicat cinci amenzi contravenționale.

Obiectivele campaniei în cadrul căreia au acționat și inspectorii buzoieni au pri­vit identificarea și combaterea muncii nedeclarate și determinarea angajatorilor de a încheia controale individuale, diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatori a preve­de­rilor legale în domeniul relațiilor de muncă și sănătății și securității în muncă, precum și identificarea angajatorilor care utilizează munca copiilor și a tinerilor; și creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și angajaților în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și al sănătății și securității în muncă.

Prin termenele de remediere care au fost acordate, inspectorii de muncă au vizat și  eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obli­gatorii de intrare în legalitate și aplicarea de sancțiuni contravenționale cores­punză­toare.

loading...
error: Content is protected !!