sâmbătă, 24 octombrie 2020

Predoiu: ,,Amendamentele la Coduri afectează politica penală a statului“

Deputatul liberal Cătălin Predoiu, fost ministru al Justiţiei, a precizat, joi, că amendamentele depuse la Codurile penale depăşesc conso­lidarea prezumpţiei de nevinovăţie şi afectează politica penală a statului, el solicitând prezenţa ministrului Justiţiei la dezbaterile din Comisia specială.

„Solicitarea fermă către dumneavoastră şi către Guvern este de a revizui acest proiect până când intrăm în dezbaterea lui, întrucât conţi­nutul lui, aşa cum a fost distribuit, depăşeşte cu mult sco­pul Directivei şi nu se mai opreşte doar în marginea consolidării prezumpţiei de nevinovăţie şi a dreptului la apărare, ci afectează în mod serios politica penală a statului şi capacitatea organelor de anchetă de a-şi îndeplini misiunea de combatere a infracţionalităţii, inclusiv a corupţiei şi a crimei organizate”, a precizat Predoiu, în Comisia specială privind legile Justiţiei. „O altă cerere este aceea de a avea la această masă, pe tot parcursul discuţiei legată de trans­punerea Directivei, pe ­mi­nistrul Justiţiei, Tudorel Toader. Acest proiect este unul de cooperare judiciară între sistemele judiciare membre ale Uniunii Europene. O discuţie pertinentă, profesionistă, echilibrată nu poate avea loc fără ministrul Justiţiei la această masă”, a spus Predoiu, care a mai arătat că Partidul Naţio­nal Liberal îşi va revizui amendamentele şi le va înainta până luni, când se reiau lucrările Comisiei speciale.

Partidul Social Democrat şi Alianţa Liberalilor şi Democraţilor au propus introducerea unui amendament la Codul de procedură penală care interzice efectiv orice „comunicare publică” referitoare la faptele şi persoanele ce fac obiectul urmăririi penale şi al judecării cauzei în procedură de cameră preliminară, încălcarea acestei „obligaţii” fiind consi­derată infracţiune. Textul amendamentului propus de PSD şi ALDE la Codul de procedură Penală are următorul conţinut: ,,În cursul urmăririi penale şi al judecării cauzei în procedură de cameră preliminară sunt interzise comunicările publice, declaraţiile publice precum şi furnizarea de alte informaţii, direct sau indirect, provenind de la autorităţi publice sau orice alte persoane fizice sau juridice referitoare la faptele şi persoanele ce fac obiectul acestor proceduri. Încălcarea acestei obligaţii reprezintă infracţiune şi se pedepseşte, potrivit legii penale”. Alt articol propus de PSD şi ALDE prevede şi că ,,în cursul procesului penal este interzisă prezentarea publică a persoanelor suspectate de săvârşirea unor infracţiuni purtând cătuşe sau alte mij­loace de imobilizare sau afectate de alte modalităţi de natură a induce în percepţia publică că acestea ar fi vinovate de săvârşirea unor infracţiuni”. Tot PSD şi ALDE propun ca audierea unei persoane să nu poate dura mai mult de 6 ore din 24 de ore.

Pe de altă parte, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România propune un articol care prevede că ,,înainte de pronunţarea unei hotărâri de condamnare definitive, declaraţiile publice şi deciziile oficiale provenind de la autorităţile publice nu se pot referi la persoanele suspectate sau acuzate ca şi cum acestea ar fi fost condamnate”.                

Comisia pentru legile Justiţiei va începe de săptămâna viitoare, luni, dezbaterile privind modificarea Codurilor Penal şi de procedură Penală, scopul fiind transpunerea Directivei Parlamentului European referitoare la prezumpţia de nevinovăţie. Această Directivă prevede că statele membre se asigură că persoanele suspectate şi acuzate beneficiază de prezumpţia de nevinovăţie până la dovedirea vinovăţiei conform legii. Directiva se aplică persoanelor fizice care sunt suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale, în toate fazele procedurilor penale, din momentul în care o persoană este suspectată sau acuzată de comiterea unei infracţiuni sau a unei presupuse infracţiuni până când hotărârea prin care se stabileşte că persoana respectivă a comis infracţiunea în cauză rămâne definitivă.

loading...
error: Content is protected !!