vineri, 23 octombrie 2020

Până la ce dată trebuie să facă elevii și studenții dovada continuării studiilor pentru menținerea pensiei de urmaș

Casa Județeană de Pensii Buzău solicită elevilor și studenților care beneficiază de pensie de urmaș să ­pre­zinte adeverința de elev sau student, în vederea evitării suspendării drepturilor de pensie începând cu data de 1 octombrie.

Copiii urmași în vârstă de peste 16 ani care urmează o formă de învă­țământ au obligația de a prezenta adeverința de elev însoțită de un cupon de pensie și copia actului de identitate a copilului urmaș sau a tutorelui, din care să rezulte că urmează o formă de învățământ organizată po­trivit legii. Adeverința eliberată după începerea anului școlar va fi depusă de elevi până pe 20 septembrie.

„Elevii care sunt la liceu  ar trebui să depună dovada continuării studiilor pentru anul școlar 2020-2021 până pe 25 septembrie, ca să le putem menține plata pensiei de urmaș, pentru că aceasta este condiția legală; se acordă plata pensiei de urmaș doar cu dovada continuării studiilor pentru elevii cu vârsta peste 16 ani”, a declarat Ionuț Constantin, purtător de cuvânt al Casei de Pensii Buzău.

Studenții urmași în vâr­s­tă de până la 26 de ani au obligația să depună o declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că își continuă studiile în viitorul an universitar. Adeverința va fi însoțită de un cupon de pensie și copia actului de identitate a copilului urmaș sau a tutorelui, unde este cazul.

„În cazul studenților – pentru că anul universitar începe la 1 octombrie -, este suficient să ne  transmită o declarație pe proprie răspundere că  urmează o formă de învă­țământ universitară și pentru anul 2020-2021”, spune purtă­torul de cuvânt al CJP Buzău, care mai specifică faptul că ulterior, dar nu mai târziu de 25 octombrie, aceștia au obligația de a prezenta adeverința doveditoare a continuării studiilor în anul universitar 2020-2021, într-o formă de învățământ organizată potrivit legii.

Într-un comunicat al Casei de Pensii Buzău se  mai arată că „atât în cazul urmașilor ce frecventează cursurile anului școlar 2020-2021, cât și în cazul celor care urmează cursurile universitare, a căror adeverințe vor fi depuse ulterior datei de 25.09.2020, respectiv 25.10.2020, reluarea plății pensiei se va efectua la cerere, începând cu data de 01.10.2020, potrivit prevederilor art.115, alin.1, lit. c) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice”.

loading...
error: Content is protected !!