vineri, 16 aprilie 2021

Nu încercați cardul de sănătate la bancomate!

Implementarea la nivel național a cardului de sănătate a început cu stângul, provocând cozi la casele de asigurări de sănătate, pacienți refuzați din cauza lipsei cardului sau a blocării sistemului, precum și dezinformări pe rețele de socializare, care au creat panică în rândul asiguraților, în pofida amplelor campanii de informare desfășurate pentru pacienți și furnizori de servicii medicale.

Pentru a clarifica această situație, Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și Ministerul Sănătății au precizat că utilizarea în sistemul bancar a cardului de sănătate nu este posibilă, acesta nu conține nicio sumă de bani destinată asiguraților, așa cum susțin o serie de comunicări apărute pe rețelele de socializare. Cardul de sănătate conține doar datele de identificare ale posesorului, respectiv nume, prenume, cod unic de identificare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, număr de identificare al cardului, data nașterii și termenul de valabilitate.

Cardul național de sănătate mai poate conține date medicale ale asiguratului, numai dacă acesta solicită acest lucru, inscripționarea fiind realizată de către medicul său de familie. 

loading...