marți, 09 martie 2021

Nici nu s-a apucat bine de treabă… / Asfaltatorul șoselei de pe Valea Slănicului vrea mai mulți bani

Proiect mai scump de la o lună la alta! Consilierii județeni buzoieni sunt chemați joi să-și dea acordul pentru modificarea bugetului pentru lucrările de modernizare a drumului ju­dețean 203K, tronsonul Mă­răcineni – Podu Muncii, după ce, luna trecută, acesta a fost aprobat la valoarea de 79.189.724,42 lei.

Din iulie și până acum însă, lucrările s-au scumpit cu peste 4,6 milioane lei. Potrivit raportului de specialitate la proiectul de hotărâre în acest sens ce va fi supus votului în ședința CJ din această săptămână, constructorul a cerut bani în plus pentru contribuțiile sociale care intră în sarcina angajaților.

„Valoarea totală a proiectului, asistență financiară nerambursabilă solicitată și contribuția proprie la valoarea eligibilă a proiectului din H.C.J Buzău nr.167/11.07.2018 au fost stabilite pe baza sumelor din devizul – ofertă al firmei câș­tigătoare a licitației de execuție lucrări (S. C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L din Slobozia), anexă la contractul de execuție lucrări.

Având în vedere faptul că, anterior semnării acestui contract, societatea câștigătoare a învederat faptul că ulterior va solicita încheierea unui act adițional la contractul de lucrări pentru a putea respecta preve­derile legale în vigoare referitoare la cotele aferente contribuțiilor sociale obligatorii care intră în sarcina angajaților /salariaților, raportat la perioada scurtă de timp în interiorul căreia ar fi putut realiza calculele necesare fundamentate pentru a putea furniza suma exactă, se impune adoptarea unei hotărâri de actualizare a H.C.J nr.167/2018.

Astfel, constructorul a solicitat prin adresa nr. 1586 /11.07.2018, înregistrată la Consiliul Județean Buzău cu nr.10.112/11.07.2018, încheierea unui act adițional la contractul de lucrări și a transmis un deviz- ofertă actualizat în conformitate cu prevederile H.G nr.907/2016, pe baza Notificării ANAP nr.265 și 264 cu privire la impactul prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal asupra procedurilor de atribuire aflate în derulare și asupra contractelor de achiziție publică aflate în execuție și pe baza Notei nr. 162/14.03.2018 a Curții de Conturi a României, Direcția de Control al Achizițiilor

Pu­blice, privind efectele juridice ale prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, respectiv ale prevederilor HG nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și ale prevederilor OUG nr.3/2018 privind unele măsuri fiscal – bugetare asupra contractelor de achiziție publică/acordurilor -cadru.

Valoarea totală inițială a bugetului aprobat prin H.C.J nr.167/2018 a fost de 79.189.724,42 lei. Valoarea totală modificată a bugetului, a cărei aprobare se solicită, este de 81.833.412,97 lei (cu TVA).

Valoa­re nerambursabilă solicitată: 77.763.471,26 lei. Contribuția proprie a solicitantului: 1.587.009,62 lei (cu TVA)“, se precizează în document.

Cheltuielile neeligibile ale proiectului sunt stabilite la 2.482.932,09 lei (cu TVA), din care 160.800,00 lei (cu TVA) decontați anterior din alte surse, la care se adaugă cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului, pentru implementarea acestuia în condiții optime.

De asemenea,  Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău va asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. Su­mele reprezentând cheltuieli de mentenanță și întreținere ale proiectului „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Județul Buzău“ pe întreaga perioadă de durabilitate a acestuia (cinci ani de la data efectuării plății finale în cadrul contractului de finanțare) se vor suporta de către Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău.

Patru primării, parteneri cu obligații

Reamintim că luna trecută, chiar înainte să înceapă lucrările pe DJ 203K, executivul CJ a cerut votul consilierilor județeni pentru renunțarea la finanțarea proiectului prin Programul Național de Dezvoltare Locală și promovarea lui spre finanțare cu fonduri europene, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 Stimularea mobilității regionale prin co­nectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Apel de proiecte nefinalizate POR 2018/6/6.1/ 5. În cadrul acestui apel de proiecte sunt eligibile proiectele cu contracte de lucrări semnate și nefinalizate, inclusiv proiecte demarate de către unitățile administrativ-teritoriale cu finanțare din surse proprii sau din alte surse de finanțare, la nivelul Consiliului Județean Buzău, în această situație fiind și proiectul

„Mo­der­nizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Judeţul Buzău“.

În forma inițială, valoarea totală a proiectului era de 79.189.724,42 lei, valoarea nerambursabilă solicitată fiind de 75.361.486,57 lei.

Parteneri în proiect sunt primăriile comunelor Mără­cineni, Săpoca, Cernătești și Beceni, traversate de DJ 203K, care, deși nu contribuie financiar la executarea lucrărilor, vor avea o serie de obligații, cum ar fi să întrețină șanțurile, rigolele, podețele, plantațiile, trotuarele, căile pietonale sau altele asemenea pe sectoarele de drumuri publice care traversează localitatea, iar, în cazul unui prejudiciu, par­tenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.

Pe toată lungimea tronsonului de drum ce urmează să fie reabilitări sunt prevăzute lucrări menite să modernizeze calea de rulare și zonele adiacente, prin lățirea părții carosabile și construirea unor piste pentru biciclete. Pentru asigurarea colectării apelor pluviale de pe zona drumului, au fost proiectate șanțuri din beton cu lățimea de 1,60 m sau rigole carosabile cu lățimea de 1,00 m, acolo unde terenul permite şi în funcție de distanța între proprietăți.

Contestată pentru lucrări de mântuială chiar la ea acasă

Oyl Company Holding a fost înfiinţată în anul 2006 și are un capitalul social de peste 2,4 milioane de lei. Asociatul unic și administrator al societății este Corneliu Dragomir, unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri din județul Ialomița. Dragomir a fost inclus, în 2016, de Revista Capital, în Top 300 – Cei mai bogați români. Averea acestuia – cea mai mare parte provenită din construcțiile de drumuri și autostrăzi – se situa la acel moment undeva între 25 și 27 mi­lioane de euro.

Afacerea lui Corneliu Dragomir a început să crească în anul 2006, în doar trei ani compania ajungând la un rulaj de 33 de milioane de lei. În 2010, cifra de afaceri a acestuia a scăzut considerabil, cu 30%, asta pentru că autoritățile de la acea vreme au redus investițiile în infrastructura rutieră.

Situația companiei a început să se îmbunătățească începând cu anul 2011, la finele anului 2015 având o cifră de afaceri de 147 de milioane de lei, de la un rulaj de doar 57 de milioane de lei.

Înainte de criza financiară, OYL Company Holding avea mai puțin de 100 de angajați. Însă, la finalul anului 2015, numărul de salariaţi ai companiei a crescut până la 295.

Separat, familia Dragomir deţine acțiuni la firma OCH Bau, care are ca obiect de activitate fabricarea articolelor de beton, ciment și ipsos.

Împreună cu soția sa, acesta mai deține și o carieră de piatră în comuna Vulturu din județul Constanța pe care au deschis-o în anul 2010 și în care au investit 1,6 milioane de euro.

Specializată în construcția și reabilitarea de drumuri și autostrăzi, Oyl Company Holding este abonată de mai mulți ani la investițiile derulate în zonă prin CNADNR/ CNAIR.

Firma aleasă de Consiliul Județean Buzău să refacă unul dintre cele mai importante drumuri județene, cel de pe Valea Slănicului, a adunat multe critici vizavi de calitatea lucrărilor executate chiar la ea acasă, în județul Ialomița.

5 COMENTARII

 1. Unde-i PSD=cancer. O manevra tipic psd-isto mafiota, „da-mi lucrarea la 2 lei, apoi vin cu acte aditionale si-ti iei si tu partea”. Nu tata, ai castigat-o pe doi lei, asa o faci, vii cu bani de acasa, tu ai participat la licitație ai știut proiectul, ai vazut studiul de fezabilitate(alta hotie), ce te plangi.

  • Ura! Am aflat de ce nu avem infrastructura! Dar in Bucovina cum o fi, caci am văzut ca au infrastructura, chiar de invidiat. A, acolo nu se pune caci exista o alta justiție si un gospodar de dreapta.
   Hăis sau cea, cum zice utilizatorul de infrastructura pocnind din bici pe lângă boi, este clar ca justiția este de vina, așa oarba cum este, orbecăie pe drumurile noastre in căutarea sensului pierdut!!!
   Poate ne ajuta prof. moldav, mare fost procuror pe vremuri apuse iar acum formator de justiție noua, cu oameni noi nu? Sau sa credem ca un alt procuror de faima ne indica drumul drept, de acolo de peste ocean, deh ca o persoana priceputa, independenta, care acum, in calitate de avocat, jupoaie de bani corupții si coruptibili acelei democrații visate de noi toți.
   Sunt curios cum o sa arate drumul acesta, care se anunță extrem de greu de realizat si care va costa in jurul a 22.000.000 lei vechi/metrul liniar, la prima strigare evident. Apoi urmează realizarea canalizărilor; alta distracție, cu săpături, stații de pompare, epurare, traversări de drum, rigole si șanțuri de scurgere excavate s a m d, ca la noi la romani.

  • Exemple punctuale probabil sunt mai multe, nu numai în nordul Moldovei! Atât timp cât nu ai un arbitru corect care să decidă repede ce parte dintr-un litigiu comercial și-a încălcat angajamentul contractual, poți visa multe sute de ani la autostrăzi. Nu le vei avea! Cu toți banii de pe lume și cu toți gospodarii de dreapta aflați la butoane!

Comments are closed.

loading...
error: Content is protected !!