miercuri, 12 august 2020

Modificarea Legii administraţiei publice locale şi a Statutului aleşilor locali pune capăt unor situaţii aberante

Excluderea aleşilor din consilii, doar prin Justiţie

* Nu se va mai putea repeta povestea de anul trecut, din Consiliul Judeţean, când s-a refuzat constatarea încetării mandatelor a patru consilieri P.S.D. excluşi din partid

Începând de anul viitor, mai precis după alegerile locale din vara lui 2012, nu vor mai putea fi întâlnite situaţii precum cea din Consiliul Judeţean de anul trecut, care a refuzat, timp de mai multe luni, să invalideze mandatele a patru social-democraţi excluşi din partid şi înlocuirea lor cu supleanţii de pe listele electorale. Aceasta, întrucât Parlamentul a aprobat, săptămâna trecută, Legea pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

Excluderea aleşilor din consilii, doar prin Justiţie

* Nu se va mai putea repeta povestea de anul trecut, din Consiliul Judeţean, când s-a refuzat constatarea încetării mandatelor a patru consilieri P.S.D. excluşi din partid

Începând de anul viitor, mai precis după alegerile locale din vara lui 2012, nu vor mai putea fi întâlnite situaţii precum cea din Consiliul Judeţean de anul trecut, care a refuzat, timp de mai multe luni, să invalideze mandatele a patru social-democraţi excluşi din partid şi înlocuirea lor cu supleanţii de pe listele electorale. Aceasta, întrucât Parlamentul a aprobat, săptămâna trecută, Legea pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. Astfel, dacă, în prezent, încetarea înainte de termen a mandatului unui consilier local sau judeţean se face prin hotărâre a consiliului respectiv, la propunerea primarului, preşedintelui consiliului judeţean ori a unui consilier, din anul 2012, aceasta se va constata exclusiv de către instanţe, la sesizarea secretarului consiliului local ori judeţean ori a oricărei persoane interesate – precum preşedinţi de organizaţii judeţene a partidelor politice -, iar jurământul va fi depus de noi consilieri la prima întrunire a consiliului de după pronunţarea unei hotărâri definitive şi irevocabile în acest sens.

            De asemenea, prin legea care va deveni operaţională odată cu alegerea noilor consilii judeţene şi locale care vor rezulta în urma scrutinelor din vara anului viitor, se va renunţa la procedeul validării ori invalidării mandatelor prin intermediul unei comisii special constituite, care-şi prezintă consiliului propunerile în acest sens. Noile prevederi legale elimină complet subiectivismul acestor comisii de validare, statuând ca această validare să fie realizată în baza dovezilor îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate şi a faptului că alegerea nu s-a făcut prin fraudă electorală, constatată conform legii, procedura fiind gestionată de secretarul primăriei ori al consiliului judeţean.

      De asemenea, noul act normativ stabileşte, elimină noţiunea de preşedinte de şedinţă a consiliului local, a cărui conducere va fi asigurată, în noile structuri ce vor fi alese anul viitor, de primar, în cazul căruia legea corectează şi o deficienţă legislativă existentă în actualele prevederi: lipsa căilor de atac a hotărârii privind validarea ori invalidarea mandatului acestuia.

      Alte modificări aduse de noul act normativ sunt cele cu privire la reglemantarea adoptării hotărârilor în consiliile locale ori judeţene – cu majoritate simplă, absolută ori calificată -, la clarificarea răspunderii autorităţilor locale în baza actelor administrative emise ori adoptate de acestea şi la clarificarea definiţiei patrimoniului.

loading...
error: Content is protected !!