marți, 24 noiembrie 2020

Manualul de Biologie adecvat nivelului tău

Biologia este una dintre cele mai interesante discipline care poate captiva atenția oricăruia dintre noi. Aceasta este știința care se ocupă cu studiul tuturor organismelor vii, al virusurilor și al fenomenelor legate de acestea. Conform profesorului Teofil Crăciun, biologia este ,,știința despre viață și materie vie,  ea studiind: originea, evoluția, reproducerea, ereditatea, caracteristicile morfo-fiziologice ale plantelor și animalelor’’[1]. Astfel că, specialiștii din acest domeniu se ocupă cu cercetarea originii, a dezvoltării și a complexității organismelor vii. Este bine să știm că există mai multe ramuri ale biologiei, după cum urmează:

 1. Botanica – ce vizează studiul, în detaliu, al plantelor (anatomia, morfologia, fiziologia, taxonomia plantelor), cât și cu originea și evoluția organismelor vii;
 2. Zoologia – ce vizează studiul organismelor care sunt încadrate în regnul animal; specialiștii ai acestei ramuri analizează structura, funcțiile, comportamentul, dezvoltarea și clasificarea animalelor;

*Anatomia – este o știință biologică fundamentală, ce vizează studiul corpului umani.

 1. Ecologia –  ce vizează studierea relațiilor dintre organismele vii și mediul lor de viață;

Toate aceste trei ramuri ale biologiei oferă elevului informații valoroase, de aceea este importantă studierea unei astfel de discipline în școală. Bineînțeles, acest lucru nu este posibil fără a avea un manual biologie clasa 11 complex, cum sunt cele din librăria noastră online. Aflată doar la un click distanță, librăria Delfin vă pune la dispoziție o gamă variată de manuale de biologie de clasa a XI-a, realizate pe baza programei școlare și avizate de Ministerul Educației. Modul de structurare și prezentare într-o manieră logică a funcțiilor vitale ale organismului, a noțiunilor de igienă și patologi și a unui număr impresionant de lucrări practice facilitează accesul elevilor la informație și asigură o mai mare retenție a acesteia. Imaginile și tabele comparative captează prin originalitatea realizării lor. Bine-structurate și bine-prezentate, acestea ajută elevii să-și fixeze cunoștințele și oferă o privire de ansamblu asupra lecției. Lecțiile prezentate în acest manual au un accentuat caracter aplicativ, astfel încât elevii vor dobândi deprinderi de observare și experimentare. Manualul de biologie de clasa a XI-a încurajează interacțiunea dintre elev-elev și profesor-elev, prin aplicații orale/de grup, exprimarea opiniilor sau a cunoștințelor elevilor prin interactivitate, prin apel la gândirea logică și la înțelegerea noțiunilor, prin încurajarea analizei unor aspecte din ecosisteme și exprimarea unor idei argumentate a consecințelor omului asupra viețuitoarelor sau asupra plantelor. Frecvența diverselor teste de evaluare oferă elevilor posibilitatea de a-și evalua și autoevalua nivelul de însușire al cunoștințelor.

Orice manual de biologie de pe site-ul nostru se bazează pe o amplă documentare științifică, înscriindu-se astfel în standardele de exigență ale școlii moderne. Prin accesibilitate, design, complexitatea conținutului, diversitatea evaluărilor, deschiderea spre investigare și cercetare, oricare dintre manualele noastre poate motiva elevii să studieze biologia.

Manualele de a cărui profesionalism suntem singuri și pe care ne bazăm, fără doar și poate, sunt următoarele:

 • Elena Hutanu Crocnan, Manual pentru – clasa a XI-a, București, Didactică și Pedagogică, 2019.
 • Ionel Roșu, Călin Istrate, Aurel Ardelean, Manual pentru clasa a XI-a, București, Corint, 2014.
 • Cezar Niculescu, Radu Carmagiu, Bogdan Voiculescu, Dan Cristescu, Manual de biologie pentru clasa a XI-a, București, Corint, 2014.
 • Stelica Ene, Elena Emilia Iancu, Manual Biologie clasa a X1-a, Târgoviște, Gimnasium, 2007.
 • Aurora Mihail, Florica Macovei, Manual pentru clasa a XI-a, București, All, 2007.
 • Ioana Ariniș, Manual pentru clasa a XI-a, București, Sigma, 2006.
 • Stefania Pelmuș Giersch, Amalia Florina Toma, Manual Biologie pentru clasa a 11-a (filiera teoretică), București, CD Press, 2006.
 • Tatiana Tiplic, Manual pentru clasa a XI-a (filiera teoretică), București, Aramis, 2006.
 • Aurora Mihail, Victoria Alexan, Teste de biologie pentru clasa a XI-a, București, All, 2001.

Manualul de biologie destinat elevilor de clasa a XI-a se prezintă ca un ghid necesar demersului didactic, întrucât contribuie la cercetarea și cunoașterea lumii vii și răspunde curiozităților elevilor legate de mediul înconjurător. Pentru a avea o idee și mai clară despre oricare dintre aceste manuale de biologie, vă rugăm să deschideți link-ul pe care vi l-am atașat, mai sus, în descriere. Din experiența noastră în domeniul Biologiei, vă recomandăm să alegeți unul dintre manualele regăsite la noi, fiind convinși că veți avea rezultate remarcabile cu ajutorul acestora.

[1] Teofil Crăciun, L.L. Crăciun, Dicționar de Biologie, București, Albatros, 1989, pag. 285.

loading...
error: Content is protected !!