sâmbătă, 27 februarie 2021

„Locuinţe protejate” din fonduri europene pentru victimele violenţei domestice

Victimele violenţei domestice din judeţul Buzău vor putea beneficia, în următorii ani, de un nou serviciu de asistenţă socială, proiectul privind implementarea acestuia derulându-se în cadrul unui parteneriat la nivel naţional între Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi şi direcţiile judeţene de asistenţă socială şi protecţia copilului. ­Ade­rarea DGASPC Buzău la acest parteneriat, respectiv, implicarea sa în proiect, au fost aprobate joi într-o şedinţă extraordinară a Consiliului Ju­deţean.

Finanţarea întregului program va fi asigurată în cea mai mare parte de Agenţia pentru Egalitate de Şanse, prin fonduri europene, iar contribuţia DGASPC Buzău va reprezenta doar 0,045% din valoarea proiectului, respectiv de 22.743,43 lei, sumă pentru care Consiliul Judeţean îşi asumă responsabilitatea acoperirii necesarului prin bugetele DGASPC Buzău. Valoarea estimată a cheltuielilor eligibile pentru judeţul Buzău pe perioada de implementare a proiectului este de 1.137.171, 60 lei.

Proiectul vizează implementarea la nivelul fiecărui judeţ a unui nou serviciu de asistenţă socială, destinat victimelor violenţei domestice, care vor beneficia astfel de adăpost şi consiliere de specialitate. În acest sens, la nivelul judeţului Buzău, dar şi al celorlalte unităşi administrativ-te­ritoriale implicate în proiect, vor fi înfiinţate „locuinţe protejate” pentru victimele violenţei domestice, aşezăminte care vor fi administrate de către DGASPC.

Durata de implementare a acestui nou serviciu de asistenţă socială va fi de patru ani, locuinţele protejate care se vor înfiinţa la nivel judeţean completând astfel gama de servicii sociale pe care DGASPC Buzău o acordă în prezent victimelor violenţei domestice, prin intermediul centrului înfiinţat la Râmnicu Sărat, finanţat prin intermediul unui acord încheiat cu Rega­tul Norvegiei. Locuinţele protejate vor defini un nou tip de servicii sociale, în scopul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, prin intermediul căruia victimele vor beneficia de suport instituţional. Mai precis, li se va crea posibilitatea relocării în cadrul reţelei naţionale, în funcţie de posibilităţile de formare sau reconversie profesională, ­asi­gurându-li-se totodată securitatea personală, independenţa economică şi sprijinul pentru desprinderea din mediul captiv domestic.

Un alt proiect aprobat în şedinţa de joi se referă la completarea unei hotărâri mai vechi a Consiliului Judeţean ce vizează preluarea din proprietatea publică a municipiului Râmnicu Sărat în proprietatea publică a judeţului şi administrarea DGASPC Buzău a unor bunuri imobile, în vederea restructurării Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională.

loading...
error: Content is protected !!