Educație

Liceul buzoian „Grigore Moisil”, model de bune practici pentru învățământul dual la nivel național

Joi, 11 martie, a fost sărbătorită Ziua Națională a Meseriilor, ocazie cu care Liceul „Grigore Moisil” a fost numit „model de bune practici pentru învăță­mântul dual” în cadrul unei conferințe naționale organizată de Centrul Național pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic, conferință la care directorul liceului, profesorul Adriana Voicu, împreună cu inginerul Daniela Macadon, părintele învățământului dual din liceul buzoian, au făcut o prezentare a activității unității buzoiene de învăță­mânt.

Liceul „Grigore Moisil” Buzău, Școală Europeană, a fost  înființat în anul 1974 sub denumirea de Liceul de Electrotehnică, ulterior devenit Liceul Industrial „Contactoare”. El a fost și este cea mai importantă unitate de învățământ profesional și tehnic de masă, finanțată din resurse publice, care furnizează specialiști pentru domeniile Electric și Electronică-Automatizări, din județul Buzău.

Odată cu apariția OUG 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, în anul 2017, la cererea pieții muncii locale, conducerea liceului a introdus, la solicitarea operatorilor economici, o grupă de clasa a IX-a cu zece elevi. Astfel, în anul 2017, învățământul dual a început în Liceul „Grigore Moisil” cu acea grupă de zece elevi pe domeniul electric, electrician exploatare joasă tensiune. Opt dintre aceștia s-au și angajat la operatorii economici la care au făcut practică, iar din 2018 a apărut și  o clasă pe domeniul mecanic, pentru strungari, tot la solicitarea unor operatori economici din Buzău.

„Pentru anul școlar următor”, spune directorul liceului, Adriana Voicu, „suntem singurul liceu tehnologic din județul Buzău care va școlariza în învăță­mântul dual (electricieni și strungari); asta ne demonstrează că operatorii economici parteneri sunt foarte mulțumiți de colaborarea cu noi, de calitatea elevilor noștri, de cunoș­tințele teoretice pe care elevii le capătă la școală și pot lucra ei la orele de instruire practică”.

Cum a fost promovat învățământul dual

Pentru promovarea acestui tip de învățământ, de succes dacă luăm în considerare faptul că aproape toți absolvenții au găsit un loc de muncă la finalizarea studiilor, conducerea liceului, împreună cu agenții economici, au realizat diverse activități în parteneriat. Și vorbim aici de Caravana de informare „Alege pentru viitor”, în colaborare cu CocoRico Buzău, în 2017, prin care s-a realizat promovarea firmei, a meseriei de electrician și a liceului la aproape toate școlile gimnaziale din județul Buzău. Cu această ocazie, elevii de clasa a VIII-a au primit materiale promoționale și au fost informați cu privire la beneficiile acestui tip de învățământ: transportul gratuit al elevilor de la școală la locurile de practică, În aejur de trei zile la Neptun la sfârșitul clasei a IX-a, precum și alte beneficii asemănătoare celor oferite angajaților firmei.

Nu în ultimul rând, este de amintit proiectul „More skillful students guided by VET school & private company in a Norwegian experience”, care a constat în vizite de studiu în Norvegia, organizate de partenerul Prios Kompetanse AS Steinkjer la instituții similare, în domeniul electric, timp de cinci zile, pentru opt profesori și patru reprezentanți ai agentului economic partener, Eximprod Power Systems SA, și concretizat sub forma unor activități locale și produsele finale: trei CDL (curriculum în dezvoltare locală) și trei acorduri de învățare,  fișe de evaluare și teste de evaluare on-line, tutoriale cu procesul tehnologic al lucră­rilor propuse pentru clasele IX-XI, ghid al tutorelui, model de caiet de practică. Toate materialele sunt accesibile gratuit și pot fi tipărite de pe website-ul proiectului

Operatorii economici cu care liceul buzoian a realizat parteneriate și pregătire practică pentru elevi sunt Grupul de firme Eximprod, SC Tehnostar SRL, Grupul de firme Aaylex. În anul școlar viitor unitatea de învățământ va avea parteneriat pentru a asigura educația practică a elevilor cu SC Sara SRL (10 locuri) , și cu SC Tehnostar SRL (3 locuri), în profesia de strungar. De asemenea,elevii liceului vor efectua pregătirea pentru profesia de electrician la SC MSD SRL (2 locuri) Voestalpine Railway Systems Romania SA (5 locuri) și la Grupul de firme Eximprod SA (10 locuri).

Articole similare