vineri, 15 ianuarie 2021

Istoria pompierilor buzoieni

   Devenit „orașul farmaciilor, al second hand-urilor și al caselor de pariuri“, Buzăul rămâne, în arhive și în amintirea celor mai în vârstă, locul vechilor comercianți din Strada Târgului, al caselor cu arhitectură deosebită și al oamenilor care au excelat în diverse domenii de activitate. OPINIA vă propune, în colaborare cu istoricul Valeriu Nicolescu și pagina de Facebook ,,Buzăul vechi“, o rubrică permanentă sub forma unei incursiuni în istoria locală, o comparație a Buzăului din trecut cu cel de astăzi.
   (sursa fotografiilor: • colecția OPINIA • Valeriu Nicolescu • Gabriel Petre • Buzăul Vechi • colecția Aurelia Sprînceană, via Dorian Luparu (imagini de la siste – matizarea anilor ‘60) • colecția Alexandru Miriță, via Andrei Daniel (imagini de la mijloc de anii ‘40 cu soldați naziști și Piața Daciei veche) • Doru Drăgoi (imagini anii 70’ Cuza Vodă și blocurile Romarta în construcție) • Ovidiu Nica (Casa Pionierilor și imagini cu zona rondului Episcopiei la sistematizarea din anii ‘80).

   Încă din cele mai vechi timpuri exista o problemă în legătură cu apărarea vechiului târg al Buzăului în caz de incendiu, având în vedere că la acea vreme străzile erau înguste și întortocheate, iar clădirile construite fără niciun fel de regulă, din materiale de cele mai multe ori ușor inflamabile. O primă măsură s-a prevăzut și aplicat potrivit prevederilor Regulamentului Organic, când s-a constituit Sfatul orășenesc, cu atribuții administrative și de coordonare a tuturor lucrărilor edilitare, ce avea în subordine poliția, pompierii și arestul.

   În anul 1863, este amintită Secția de pompieri, pentru care, în 1865, s-au dispus măsuri pentru întreținerea acesteia. În martie 1867, când s-au stabilit măsurile cu ocazia vizitei Domnitorului Carol I, în drumul său spre Iași, consilierii comunali și comisarul de poliție Gh. Pironescu erau înștiințați ca, în ziua vizitei, la ora 10,00 să fie prezenți la bariera Serianu, unde polițaiul, arhitectul comunei, îngrijitorul moșiei orașului, pădurarul și doipompieri, urmau să instaleze un cort. De asemenea, în textul de bun venit primarul a menționat: „Comuna are un corp de 50 de pompieri, cu instrumentele necesare contra incendiilor în bună stare”, iar la 8 aprilie 1867, pentru „întâia aniversare a proclamă rii rezultatului plebiscitului pentru alegerea Măriei sale prințul Carol ca Domn al Românilor” și aniversarea zilei sale de naștere, s-a cerut autorităților ca această dublă sărbătoare să fie celebrată cu toată solemnitatea, printr-un Tedeum la Episcopie, salutat cu 3 salve de focuri de către dorobanți și pompieri (comandantul Comenzii de Incendiu – slt. T.Ionescu), „care vor asista în tren de paradă”.

   În 1873, Corpul Pompierilor din urbea Buzău (sigla ștampilei de pe document) era condus de slt. Gh. Vernescu (200 lei lunar), ajutat de un sergent major (60 lei), doi sergenți (55 lei), patru caporali (50 lei), doi gorniști (48 lei), doi darabani (toboșari – 48 lei lunar), și 22 soldați x 48 lei lunar pentru un efectiv de 37 pompieri – 22.644 lei/1873. Un an mai târziu, în conformitate cu ordinul Ministerului de Război nr. 2015/1874 și a Legii din 12 martie 1874 (Monitorul Oficial nr. 64 din 19/31 martie 1874), de la 1 iulie, Secția de Pompieri Buzău a trecut în subordinea ministerului. Se dispune mărirea grajdului cu 4,30 m.l. pentru 24 cai și construirea, pe toată lungimea, a unui pod pentru fân, se reconstruieș te cazarma pentru a putea adăposti 40 soldați și se construieș te gardul împrejmuitor între proprietatea lui Constantin Pâcleanu, locul proprietatea comunei și cazarmă.

   În 1878, în „Geografia județului Buzău”, Basil Iorgulescu amnitea că la Buzău erau cazărmile pentru Escadronul de călărași, pentru dorobanți, roșiori și pompieri, dotat și cu un observator pentru incendii. Paza orașului era asigurată de 70 gardiști și Batalionul 7 din Garda Civică, cu 600 cetățeni. Iar dintrun alt document aflăm că pentru perioada august 1885–martie 1886, s-a alocat o subvenție de 21.333,28 lei pentru pompieri. Zece ani mai târziu, în inventarul „cu averea comunei”, se indică și clădirea cazărmii de pompieri cu observator, grajduri, șoproane și remize, reconstruite în 1875 (fosta mănăstire Banu). În anul 1908 s-a executat instalaț ia de apă la cazarma Pompierilor, în 1915, se construiesc magazia de furaje și grajdul de la secția de pompieri, iar în 1924, locuinț a comandantului.

    În ceea ce privește unele evenimente la care au participatpompierii, la 17 mai 1915, a izbucnit un incendiu la cupola turnului de la Palatul Comunal, cu pagube 4172 lei, constatate de arhitectul comunei, Gh. Malec. A fost stins ca urmare a intervenției curajoase a plutonierului major Moise Dumitru, ajutat de sergentul Păun Bisoceanu, brigadierul Ion Popescu și soldații Socol Ștefan și Voinea Pătrănoiu, motiv pentru care comandantul Secției de Pompieri Buzău, căpitanul Ion Leinida, propune să fie decorați deoarece au stins rapid incendiul „care amenința să distrugă cea mai frumoasă clădire de artă din Buzău”.

   În 1925, la o întâlnire a conducerii orașului, Lt. Grigore Arsene, comandantul Secției de Pompieri a propus măsuri pentru prevenirea incendiilor la Teatrul „Moldavia”, între care: inscripții de atenționare că fumatul este interzis, inclusiv proiecția pe ecran a acestei atenționări, organizarea unei case speciale pentru vânzarea locurilor de la galerie, înzestrarea sălii cu materiale și instalații de stins incendiile, întocmirea planului de evacuare, interdicț ia de a vinde în picioare mai mult de 50 locuri și asigurarea corespunzătoare a ventilației sălii . În 1926, căpitanul Leonida Angelescu, de la Compania de Pompieri Chișinău, a fost transferat la Buzău, iar la 1 aprilie 1931, a fost pensionat. În același an, Biserica Banu a intervenit pentru a i se restitui terenul ocupat de Secția de Pompieri (și astăzi ocupă același spațiu-n.n.), ce cândva era curtea fostei mănăstiri, numită în documente, „den jos de Buzău”.

   Joi, 14 aprilie 1932, a avut loc un incendiu la Fabrica de parchete și tâmplărie mecanică „Furnica”, proprietatea Nae Stănescu, Nicolaie Franc și Constantin Crețulescu, situată la marginea orașului, în apropierea abatorului (pe locul căreia este acum Biserica Adventistă), la care au intervenit pompierii conduși de cpt. Mihail Nicolaescu, în prezența procurorului Grigore Dobrovici. În 1933, s-au executat lucrări de introducere a instalaț iilor de iluminat cu electricitate și la Serviciul de Pompieri.

   În anul 1939, presa anunța numirea lt. Dăscălescu, comandant al Secției de Pompieri, în locul cpt. Ralet, transferat la București, iar prin procesul-verbal din 10 noiembrie 1940, arhitecții Constantin Vasiliu, (Primăria Buzău); Vasile Vasilescu, (Prefectura Buzău); Grigore Grigorescu, inginerii Schumida, șef Serviciul Tehnic, Alexandru Georgescu, director Societatea Comunală de Electricitate și lt. Traian Ivă – nescu, comandantul Secției de Pompieri, „constatau efectele cutremurului din noaptea trecută” (9 /10 noiembrie).

   Inventarierea generală a imobilelor proprietatea Primăriei înregistra și Corpul Pompierilor Militari (40 angajați), cu cazarma din strada Nae Stănescu (Bistriței) cu două dormitoare, 7 camere și două holuri , locuința comandantului (9 camere și coridor), garaj, grajd și remiză (3 încăperi), bucătăria de vară (o cameră), magazie, camera de gaze și atelierul de reparat măști, două sacale cu butoaie de fier, autopompă cu cisternă „Magirus” (3000 l.),cu motor de 75 H.P. și pompă centrifugă și scară mecanică „Magirus” de 20 m.l. înălțime (achiziționate în 1927, pompă cu motor, pompă de mână, scară mobilă, 250 m.l. furtun (diametru 6 și 9 mm.), 4 extinctoare „Pompier”, 76 hidranți în oraș. Terenul era de 1020,50 m.p. suprafață clădită și 10.236 m.p. și se învecina cu străzile Nae Stănescu (Bistriței), maior Ghindaru (Sculpturii), proprietatea lui Ilie Hagiescu și biserica Banu. Primele construcții s-au ridicat pe la 1870: cazarma, cu două dormitoare, hol și alte încăperi, grajdul și sala de gimnastică (construite în 1912), locuința comandantului (în 1926 – 4 camere și două marchize), sala de mese și bucătăria (1928) și camera de gaze (pentru păstrarea și repararea măștilor) construită în 1939 – totul evaluat la 3.425.600 lei (fond Primăria orașului Buzău, dosar 27/1940).

   În august 1944, în urma luptelor dintre armata germană și sovietici au fost distruse: Palatul Comunal, 50 imobile particulare și avariate 3 imobile publice (Liceul „B.P.Hasdeu”,Școala primară nr. 1 și locuința directoarei de la Școala primară nr. 1 fete și 40 particulare. Trupele sovietice au intrat în oraș la 28 august, ora 10,00, iar la ora 16,00, un grup de soldați germani baricadați în Palatul Comunal a deschis focul omorând 4 ostași sovietici. Avangarda sovietică, a ocupat poziții în imobilele din apropiere, tancurile s-au retras la distanța necesară și s-a deschis focul cu mitraliere grele și tunuri cu proiectile brizante și incendiare. Deoarece pompierii lipseau din oraș (fuseseră dislocați prin ordin în afara orașului) și nimeni nu s-a putut apropia și în noaptea de 28/29 august a ars Palatul Comunal, fiind distruse mobilier, arhivă, 2000 volume și 500 reviste din Biblioteca „Al.Marghiloman”.

   În seara zilei de 2 decembrie 1944, s-a declanșat un incendiu la Fabrica de bomboane Vanghele Nicolau din strada Credinței nr. 2, stins de pompierii conduși de comandantul secției, cpt. Traian Ivănescu; pagube în valoare de 250.000. Iar ca o informație mai aparte, amintim că în 1950, la Școala Medie nr. 1 de băieți (Colegiul Național „B. P. Hasdeu”), la ciclul I al cursu lui de alfabetizare erau înscriși 40 cursanți (inclusiv militari de la pompieri și miliție).

   În 1952, avea titulatura de Compania de Pompieri Buzău, iar de la 15 decembrie 2004, Inspectoratul de Protecție Civilă și Grupul de Pompieri „Neron Lu – pașcu” au fuzionat, noua structură devenind Inspectoratul pentru Situații de Urgență (I.S.U.) „Neron Lupașcu”, cu sediul în clădirile (reabilitate în decursul vremii) ocupate de la început de pompierii buzoieni. 

loading...
error: Content is protected !!