Economic

Importul de gaze naturale, în creștere

În primul trimestru al anului 2024, România a înregistrat o creștere semnificativă a importurilor de gaze naturale, potrivit datelor centralizate de Institutul Național de Statistică (INS). Cantitatea importată a ajuns la 323 tone echivalent petrol (TEP), marcând o creștere de 34,5 la sută (82.800 TEP) comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Pe de altă parte, producția internă de gaze naturale a ajuns la 2,266 milioane TEP în primul trimestru din 2024, înregistrând o creștere modestă de 1,2 la sută (22.300 TEP) față de aceeași perioadă din 2023. Aceasta sugerează că, deși producția internă este în creștere, dependența de importuri rămâne semnificativă. Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP) estimează o creștere constantă a producției interne de gaze naturale, cu un ritm mediu anual de 3,6 la sută în perioada 2023-2026. Conform celei mai recente Prognoze a echilibrului energetic, producția de gaze naturale este preconizată să crească astfel:

  • 2024: Creștere de 2,3 la sută la 7,935 milioane TEP
  • 2025: Creștere de 2,7 la sută la 8,15 milioane TEP
  • 2026: Creștere de 3,8 la sută la 8,455 milioane TEP

Aceste cifre reflectă eforturile continue ale României de a-și majora producția internă de gaze pentru a reduce dependența de importuri. În ciuda creșterii recente a importurilor, prognozele pentru următorii ani indică o scădere a cantităților importate:

  • 2024: 1,79 milioane TEP (minus 2,8 la sută
  • 2025: 1,755 milioane TEP (minus 2,1 la sută)
  • 2026: 1,725 milioane TEP (minus 1,8 la sută)

Această tendință descendentă în importuri ar putea fi rezultatul creșterii producției interne și al strategiilor guvernamentale menite să îmbunătățească autosuficiența energetică.

Creșterea importurilor de gaze naturale în primul trimestru din 2024, combinată cu o creștere moderată a producției interne, evidențiază provocările și oportunitățile din sectorul energetic românesc. Deși importurile au crescut semnificativ pe termen scurt, estimările pe termen mediu sugerează o reducere graduală a acestora, pe măsură ce producția internă continuă să se majoreze. Aceste dinamici subliniază importanța planificării strategice și a investițiilor în infrastructura energetică pentru a asigura securitatea și stabilitatea aprovizionării cu gaze naturale în România.

 

Articole similare