joi, 04 iunie 2020

FOTO: Destinaţii turistice mai puţin promovate/„Dealul cu Lilieci“ poate fi vizitat în această perioadă a anului

Unica rezervaţie de liliac sălba­tic din judeţul Buzău, cunoscută mai mult de localnici, poate fi vizitată în această perioadă a anului. Între opririle la Vulcanii Noroioşi şi Focul Viu, turiştii mai pot poposi la Cernăteşti, unde se află cea mai mare rezervaţie floristică din zonă, numită „Dealul cu Lilieci“, declarat rezervaţie naturală de interes local în anul 1995, atunci când a fost dată în administrarea Ocolului Silvic Vintilă Vodă.

În anul 2000, „Dealul cu Lilieci” a fost declarat arie protejată şi re­zervaţie naturală de interes naţio­nal, iar de atunci zona este monitorizată de către responsabilii Agenţiei pentru Protecţia Mediului.   Dealul cu Lilieci se întinde pe aproximativ trei hectare şi se află la poalele munţilor Buzăului, în partea vestică a comunei Cernăteşti, pe Dealul Săpoca.

Pentru a ajunge aici, o poţi lua pe drumul judeţean 203K, în comuna Cernăteşti. De aici se ajunge în lunca dreaptă a văii Slănicului, afluent al râului Buzău, pe partea vestică a satului Cernăteşti.  Până pe dealul de deasupra comunei Cernăteşti, trebuie să parcurgi un drum de pământ, de circa patru kilometri. Singura cale de acces este un drum destinat exploatării agricole format de-a lungul vremii de căruţele şi tractoarele cu care proprietarii de pământuri îşi lucrează culturile. De regulă, liliacul din rezervaţia de la Cernăteşti înfloreşte la sfâşitul lunii aprilie şi ţine până spre 15 mai.  Anul acesta a înflorit mai devreme din cauza temperaturilor ridicate.  Conform oamenilor din popor, liliacul, supra­nu­mit şi „floarea memoriei“, trezeşte amintiri uitate, care pot fi retrăite în totalitate. De asemenea, în tradiţia populară este şi un simbol al atracţiei irezistibile, astfel că fetele care vor să se mărite trebuie să poarte floare de liliac, deoarece aceasta cheamă ursitul.

Liliacul are şi proprietăţi antiinflamatorii, combate reumatismul şi tensiunea arterială. În arealul rezervaţiei alături de liliac mai sunt întâlnite specii arboricole de stejar pufos (Quercus pubescens), cer (Quercus cerris), gârniţă (Quercus frainetto); arbuşti cu specii de scumpie (Cotinus coggygria), mojdrean (Fraxinus ornus), cărpiniţă (Carpinus orientalis), precum şi specii ierboase de alior (Euphorbia cyparissias), măciuca ciobanului (Echinops ruthenicus), ruşcuţă de primăvară (Adonis vernalis L.), unghia găii (Artagalus glycyphyllos) sau cârcel (Ephedra distachya).

loading...
error: Content is protected !!